Lees voor

Welstand

De welstandsbeoordeling is een zaak van de gemeente. In de welstandsnota heeft de gemeenteraad procedure en criteria vastgesteld.

Bouwplannen in Nederland moeten voldoen aan bepaalde kwaliteitscriteria. Veel van die criteria hebben te maken met veiligheid. Die criteria liggen vast in de bouwverordening. Daarnaast is er ook een beoordeling op welstand. Bij de welstandsbeoordeling gaat het niet om de vraag of een bouwwerk mooi of lelijk is, maar vooral of een bouwwerk past in zijn omgeving.

Kiezen voor kwaliteit

De welstandsbeoordeling is een zaak van de gemeente. Daarom stelde de gemeenteraad in januari 2005 een welstandsnota vast. Het motto van die nota is: Kiezen voor kwaliteit. In de welstandsnota staat nauwkeurig beschreven hoe de procedure verloopt. Bovendien staan er algemene criteria en gebiedsgerichte criteria in waaraan een bouwplan wordt getoetst op welstand. Voor u als burger, plannenmaker, architect en aannemer geeft de nota (vooraf) houvast. In deze welstandsnota vindt u ook de gemeentelijke beleidsregels voor reclame-uitingen. Als vervolg op de evaluatie welstand 2006 heeft de raad op 11 januari 2007 enkele wijzigingen en aanpassingen vastgesteld. Deze zijn in de huidige welstandsnota opgenomen. Mondelinge informatie over de welstandsnota en de beleidsregels voor reclame-uitingen kunt u krijgen bij de balie van de Gemeentewinkel.

Welstandsvrij bouwen

In grote delen van de gemeente Hoogeveen kunt u welstandsvrij bouwen, tijdens de looptijd van de pilot welstand. Bouwplannen worden dan niet meer door een welstandscommissie getoetst, waarmee we creatieve initiatieven stimuleren en barrières willen wegnemen door minder regels. Voor meer informatie zie de website van Het Hoogeveen Bouwpakket, welstandsvrij bouwen.

Documenten

Uitgelicht

Zoeken