Lees voor

Structuurvisie Hoogeveen 2.0

Een dynamische kijk in de toekomst.

De gemeenteraad heeft in de vergadering van 13 december 2012 voor het grondgebied van Hoogeveen de Structuurvisie Hoogeveen 2.0 vastgesteld.

De bestaande fysieke Structuurvisie “Hoogeveen ruim gezien 2015-2030” vastgesteld in 2004 is daarmee geactualiseerd en op onderdelen bijgesteld. Het resultaat staat in de oplegnotitie Structuurvisie Hoogeveen 2.0 met de structuurvisiekaart Hoogeveen 2015-2030. De visie geeft aan hoe Hoogeveen tot 2030 omgaat met  thema’s als wonen, voorzieningen, bedrijvigheid, bereikbaarheid, landschap en duurzaamheid. Duurzame kwaliteit is daarbij de rode draad.

Inzage

De stukken liggen ter inzage bij de Gemeentewinkel, Raadhuisplein 24. U kunt de visie en bijbehorende stukken ook raadplegen via http://www.ruimtelijkeplannen.nl/ en op deze website.

Vragen

Voor vragen kunt u contact opnemen met Suze Gerritsma via telefoonnummer 14 0528.

Uitgelicht

Zoeken