Lees voor

Sociale Structuurvisie

Hoe ziet de gemeente Hoogeveen er over tien jaar in sociaal opzicht uit? Dat was de centrale vraag bij het ontwikkelen van de Sociale Structuurvisie van de gemeente Hoogeveen.

logo sociale structuurvisieTien jaar in de toekomst kijken geeft een langetermijnvisie waarop de gemeente Hoogeveen haar vierjaarlijkse beleid kan aanpassen.
De visie geeft aan met welke maatschappelijke trends de gemeente rekening houdt en op welke manier deze de toekomst van de bewoners van Hoogeveen beïnvloeden. Hiermee zet de gemeente koers en kiest zij positie in het maatschappelijke krachtenveld.

Participatie

Aan de Sociale Structuurvisie ligt een diepgaande oriëntatie op de omgeving ten grondslag. De gemeente wilde bij het opstellen van deze visie de kennis en ervaring bij instellingen en bewoners mee laten spreken. Ook kinderen en jongeren hebben hun visie gegeven over Hoogeveen nu en in de toekomst; iedereen mocht meedoen!

Trends en scenario's

Aan de hand van de methode ‘scenariodenken’ is vastgesteld welk toekomstscenario het best bij Hoogeveen past. Op deze manier is het denken in een toekomst van tien jaar op gang geholpen. Voor de inspiratie gingen trendwatchers tijdens enkele bijeenkomsten in op de daling van de bevolking, ontwikkelingen in de zorg, de wijze van samenleven tussen groepen mensen, de onvoorspelbare toekomst en ontwikkelingen in het onderwijs. Bij deze bijeenkomsten waren instellingen en bewoners uitgenodigd. Ook na de trendwatchersavonden konden partners en bewoners actief deelnemen in het project. Er werden workshops in het scenariodenken gegeven waarbij de deelnemers een blik in de toekomst konden werpen. Vervolgens discussieerden de deelnemers over de onderwerpen onderwijs, zorg en welzijn, en ontspanning. Met de trends en de maatschappelijke ontwikkelingen in het achterhoofd werden vervolgens de problemen geïnventariseerd die in de toekomst te verwachten zijn.

Informatie en contact

Voor meer informatie over de Sociale Structuurvisie kunt u contact opnemen met mevrouw Gea Lunsing, telefoon 14 0528.

Documenten

Uitgelicht

Zoeken