Lees voor

Milieuvisie

We moeten er samen voor zorgen dat onze leefomgeving leefbaar blijft. De manier waarop we dat kunnen, is vastgelegd in de milieuvisie.

Mondiaal gezien is er grote aandacht voor het milieu, vooral wat betreft het klimaatbeleid. Het Kyoto-akkoord heeft veel losgemaakt onder voorstanders én tegenstanders. Hoe hierover ook wordt gedacht, het is duidelijk dat er beperkingen zijn aan de manier waarop wij met de aarde omgaan. De aarde warmt op, de voorraden aan fossiele brandstoffen zijn eindig en de leefomgeving staat onder druk door wateroverlast, geluidoverlast en problemen met de luchtkwaliteit.

De meeste beleidsplannen beperken zich tot een periode van vier jaar. Deze visie niet. Met deze milieuvisie wil de gemeente Hoogeveen verder kijken dan dat. We willen vooral trends aangeven die het uit te voeren milieubeleid moet gaan volgen. Deze trends zijn per onderwerp vastgelegd in ambities. Zo kan het milieubeleid van de gemeente Hoogeveen zich voegen in de ontwikkeling van het milieubeleid in het algemeen.

Daarmee zijn we op weg naar een duurzaam Hoogeveen.

Documenten

Uitgelicht

Zoeken