Lees voor

Bomen en kapbeleid

De gemeente biedt bescherming aan waardevolle bomen. Tegelijk vindt de gemeente het belangrijk dat inwoners zelf kunnen bepalen wat ze met de boom in hun achtertuin doen.

Wel of geen vergunning?

Wilt u een boom kappen of rigoureus snoeien? De eigenaar van een boom heeft hiervoor alleen een vergunning nodig als de boom op de Lijst beschermwaardige bomen staat (per 1 januari 2013). Alle overige particuliere bomen mogen zonder vergunning worden gekapt. Wilt u weten of uw boom beschermd is? Ga dan naar de Lijst beschermwaardige bomen.

Kapvergunning voor een beschermde boom

Een vergunning voor de kap, of het rigoureus snoeien, van bomen op de Lijst beschermwaardige bomen wordt alleen afgegeven om zeer zwaar wegende redenen. Een vergunning kan worden verleend om de volgende redenen:

  • De boom zorgt voor een onveilige situatie.
  • De boom is aangetast door een besmettelijke ziekte of plaag, waardoor hij een besmettingsbron vormt voor andere bomen.
  • De eigenaar heeft onevenredig veel overlast van een boom.

Het college kan, bij uitzondering, om een andere reden besluiten een omgevingsvergunning voor de kap van een boom te verlenen.

Gedragscode voor de kap van gemeentelijke bomen

Bomen die eigendom van de gemeente zijn, staan niet op de Lijst beschermwaardige bomen. Voor die bomen geldt het “Nee, tenzij”-principe. Gemeentelijke bomen worden alleen gekapt, als dat vanwege de omstandigheden nodig is. De gemeente heeft hiervoor een  ‘Interne gedragscode verwijderen gemeentelijke bomen’ opgesteld.  Daarin staat hoe de gemeente omgaat met bomen bij het beheer, projecten en kapverzoeken van inwoners.  De werkinstructie zorgt ervoor dat de gemeente als eigenaar en beheerder van ca. 55.000 bomen op een zorgvuldige en transparante manier met haar bomen omgaat. Omdat de gemeentelijke bomen door deze gedragscode voldoende worden beschermd, staan er geen gemeentelijke bomen op de Lijst beschermwaardige bomen.

Lees meer over de criteria voor de kap van gemeentelijke bomen

Uitgelicht

Zoeken