Lees voor

WOZ-beschikking (Wet waardering onroerende zaken)

Bezitters van een woning, pand of perceelgrond krijgen een WOZ-beschikking toegestuurd. Hierin staat de waarde van uw pand. WOZ staat voor Waardering Onroerende Zaken. De WOZ waarde geldt voor één belastingjaar. Deze waarde wordt gebruikt om bijvoorbeeld de waterschapsbelasting, onroerende-zaakbelasting en het eigenwoningforfait te berekenen.

Door onder andere verbouwing of verbetering kan de waarde van uw huis veranderen. Dit heeft gevolgen voor de hoogte van de aanslag. U kunt een taxatieverslag aanvragen bij de gemeente. Daarop is te zien hoe de gemeente tot de waardering is gekomen.

Met ingang van 1 oktober 2015 wordt de WOZ-waarde voor 25 % van de waarde meegenomen in de berekening van de huur.

Kosten

Het aanvragen van een taxatieverslag is gratis.

Aanvraag

Taxatieverslag online inzien

U kunt het taxatieverslag inzien van het object waarover u de WOZ-beschikking heeft ontvangen.

call to action WOZWoning

Taxatieverslag woning inzien

Om het taxatieverslag van een woning of een woning met bedrijfsgedeelte te kunnen raadplegen moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).

Taxatieverslag bedrijf inzien

De eigenaar of gebruiker van een bedrijf (bijvoorbeeld; kantoor, horeca, winkel etc.) kan het taxatieverslag van zijn object opvragen. Het is niet mogelijk taxatieverslagen van objecten op te vragen waarvoor u niet belastingplichtig bent. Heeft u een woning met bedrijf dan kunt u het taxatieverslag raadplegen via het taxatieverslag van de woning.

Taxatieverslag opvragen

Beschikt u niet over een elektronische handtekening dan kunt u eenmalig een taxatieverslag aanvragen door gebruik te maken van dit formulier.

WOZ waarde andere woningen inzien

Vanaf 1 oktober 2016 is de WOZ-waarde van woningen openbaar. U kunt de WOZ-waarde van uw woning vergelijken met die van andere woningen binnen uw gemeente.

Bezwaar & beroep

Wanneer u van mening bent dat een gemeentelijke aanslag of de WOZ-waarde van uw object niet juist is, kunt u een bezwaarschrift indienen. U geeft aan waarom u het niet eens bent met een aanslag of de vastgestelde waarde. Vergeet niet het aanslagnummer en uw telefoonnummer te vermelden in uw bezwaarschrift. U kunt een bezwaarschrift schriftelijk, per e-mail of door gebruik te maken van onderstaand formulier. U moet dit wel doen binnen zes weken na de dagtekening van de aanslag en waardebeschikking.
Wanneer u een bezwaarschrift heeft ingediend, krijgt u een ontvangstbevestiging. Uw bezwaar kunt u verzenden aan: 

Gemeente Hoogeveen
t.a.v. de heffingsambtenaar
Postbus 20.000 
7900 PA Hoogeveen 

Uitgelicht

Zoeken