Lees voor

Vrijstelling van leerplicht aanvragen

De gemeente mag voor uw kind vrijstelling van de leerplicht geven. Dit betekent dat het niet naar school hoeft. Dit kan bijvoorbeeld:

  • bij lichamelijke of psychische ongeschiktheid. De gemeente heeft dan een verklaring van een arts of een psycholoog nodig.
  • als uw kind staat ingeschreven op een school in het buitenland
  • bij bezwaren tegen de levensbeschouwelijke richting van scholen in uw buurt

Zit uw kind tegen het einde van de leerplichtige periode en heeft hij of zij moeite op school? Vraag of uw kind in dat jaar een afwijkend programma mag volgen. Dit is de vervangende leerplicht.

Het programma van de vervangende leerplicht bestaat uit algemeen vormend onderwijs en beroepsgericht onderwijs. Daarnaast bevat het praktijktijd. Dit is licht werk.

Als uw kind dit traject ingaat, schrijft u het in bij een instelling waar het dit aangepaste onderwijs kan volgen.

Voorwaarden

De voorwaarden voor vervangende leerplicht zijn onder andere:

  • Uw kind zit in het laatste jaar van de leerplichtige periode (voor zijn of haar 16e  jaar).
  • Uw kind is 14 jaar of ouder. Zit het kind niet in het laatste jaar van de leerplichtige periode, dan moet u bewijzen dat uw kind niet geschikt is om volledig dagonderwijs aan een school te volgen.

Aanvraag

U vraagt de vrijstelling en de vervangende leerplicht samen met de school aan bij de leerplichtambtenaar.

De uitvoering van de Leerplichtwet is ondergebracht bij het regionaal bureau ROL (Recht Op Leren) te Hoogeveen. Meer informatie kunt u vinden op het onderdeel Recht op leren.

Termijn

De vervangende leerplicht geldt 1 jaar. U kunt dit verlengen als uw kind nog geen 16 jaar is. U moet de vervangende leerplicht dan 8 weken voor het einde van dat jaar opnieuw aanvragen.

Uitgelicht

Zoeken