Lees voor

Voertuig parkeren in autovrije zone

Sommige gebieden of wegen zijn verboden voor auto's en andere voertuigen. Bijvoorbeeld winkelpromenades of autovrije zones. Als u toch met uw voertuig in een autovrije zone moet zijn, kunt u ontheffing aanvragen.

Ontheffing voetgangersgebied

De Hoofdstraat en de Van Echtenstraat zijn ingericht als voetgangersgebied. Er mogen geen motorvoertuigen komen.

In bepaalde gevallen, zoals tijdens een verhuizing of bouwwerkzaamheden, kan het noodzakelijk zijn met een motorvoertuig het voetgangersgebied in te gaan. U kunt daarvoor een ontheffing vragen van het rijverbod.

Voorwaarden

Verklaring over

  • De reden.
  • Datum.
  • Tijdstip.
  • Plaats.

De ontheffing wordt verleend voor een beperkt aantal personenauto’s.

Gedurende de periode dat u met het motorvoertuig / motorvoertuigen in het gebied verblijft waarop de ontheffing van toepassing is, moet u de ontheffing duidelijk zichtbaar achter de voorruit leggen of bevestigen

U kunt de ontheffing ophalen 5 dagen nadat u de aanvraag hebt gedaan.

Kosten

Omschrijving Tarief 2019

Voor één dag

€ 13,65

Langer dan 8 dagen maar maximaal voor één maand

€ 116,90

Langer dan één maand maar maximaal voor twee maanden

€ 234,25

Aanvraag

Online regelen 

Het is mogelijk om dit product volledig online te regelen door onderstaand formulier on te vullen.

Termijn

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Uitgelicht

Zoeken