Lees voor

Verklaring van huwelijksbevoegdheid aanvragen

Als u als Nederlander wilt trouwen of een partnerschap wilt sluiten in het buitenland vragen sommige landen om een verklaring van huwelijksbevoegdheid of ongehuwdverklaring. Vraag altijd eerst bij de instantie die uw huwelijk gaat sluiten welke documenten zij precies van u nodig hebben. Dit kan per land verschillen.

Als u geëmigreerd bent, vraagt u de verklaring huwelijksbevoegdheid aan bij uw laatste woongemeente. De ongehuwdverklaring vraagt u aan bij een gemeente met een loket voor niet-ingezetenen.

Voorwaarden

De belangrijkste voorwaarden voor het aanvragen van huwelijksbevoegdheid zijn: 

  • U of uw partner heeft de Nederlandse nationaliteit.
  • U of uw partner staat ingeschreven in de gemeente Hoogeveen of woonde daar voordat u naar het buitenland vertrok.

Kosten

€ 23,60 (tarief 2019).

Meenemen

Bij het aanvragen van de huwelijksbevoegdheid moet u meenemen:

  • Legitimatiebewijs van u en uw partner.
  • Geboorteakte van u en uw partner.
  • Bewijs van nationaliteit van u en uw partner.
  • Bewijs van u en uw partner dat u op dit moment niet getrouwd bent.
  • Bewijsstukken van ontbinding of beëindiging van een vorig huwelijk (als u eerder getrouwd bent geweest).

Soms zijn er nog meer documenten nodig. Wilt u informatie over de documenten die u nodig heeft voor de aanvraag van een verklaring van huwelijksbevoegdheid? Neem dan contact op met de gemeente. 

Extra informatie

De Rijksoverheid geeft meer informatie over trouwen of een geregistreerd partnerschap sluiten in het buitenland.

Uitgelicht

Zoeken