Lees voor

Verklaring omtrent het gedrag (bedrijven)

Verklaring Omtrent het Gedrag voor rechtspersonen (VOGrp)

Soms wordt bedrijven (rechtspersonen) gevraagd om een Verklaring Omtrent het Gedrag voor rechtspersonen (VOGrp). Bijvoorbeeld bij deelname aan een aanbesteding, het sluiten van een overeenkomst of contract of voor lidmaatschap van een brancheorganisatie. De VOGrp is niet bedoeld voor Zzp’ers. Zij moeten een VOG voor een natuurlijke persoon (VOGnp) aanvragen.

Als u een VOGrp heeft aangevraagd, doet het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag (COVOG) onderzoek naar uw rechtspersoon en alle natuurlijke personen met sleutelposities binnen deze rechtspersoon. Dit zijn de bestuurders, maten, vennoten of beheerders. Het COVOG verzamelt gegevens bij onder andere het Centraal Justitieel Documentatie Systeem (JDS) en het Openbaar Ministerie. Alle gegevens worden in samenhang gewogen en beoordeeld.

Binnen maximaal acht weken na ontvangst van de aanvraag wordt een beslissing op de aanvraag genomen. Met vragen over de voortgang van uw aanvraag kunt u terecht bij het COVOG:

COVOG
Postbus 16115
2500 BC Den Haag
E-mail: frontdesk.justis@minjus.nl
Telefoon: (070) 370 72 34

Kosten

De leges voor het aanvragen van de VOGrp bedragen € 207,00 (tarief 2019).

Aanvraag

De aanvraag voor een VOGrp moet worden ingediend door een vertegenwoordiger van de rechtspersoon. Bijvoorbeeld een bestuurder, maat, vennoot of beheerder. Deze vertegenwoordiger moet hiertoe bevoegd zijn op grond van statuten of een verleende machtiging.

De vertegenwoordiger van de rechtspersoon vraagt de VOGrp aan door een volledig ingevuld aanvraagformulier per post te versturen naar het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag (COVOG). Het COVOG geeft de verklaring af namens de Minister van Justitie. Het aanvraagformulier kunt u downloaden van deze site of aanvragen bij het COVOG (maximaal twintig stuks).

Met het aanvraagformulier moet ook een aantal documenten worden meegestuurd. Op het formulier staat precies aangegeven welke bijlagen u moet meesturen.

Uitgelicht

Zoeken