Lees voor

Vergaderstukken gemeenteraad inzien

Iedereen kan vergaderstukken van de gemeenteraad inzien. Dit zijn bijvoorbeeld de agenda's en de verslagen van de vergaderingen.

U kunt ook een abonnement nemen op de stukken. Deze ontvangt u dan per post voor elke vergadering van de gemeenteraad. U krijgt dan de agenda voor de komende vergadering en de notulen en besluitenlijsten van de vorige vergadering.

Voorwaarden

U kunt de stukken niet inzien als duidelijk vermeld is dat het onderwerp in een besloten vergadering is behandeld.

Aanvraag

U kunt de stukken bekijken op het gemeentehuis of via internet.

Aanpak

Voor een abonnement op de vergaderstukken moet u uw naam, adres en rekeningnummer opgeven.

Uitgelicht

Zoeken