Lees voor

Vooroverleg voor een omgevingsvergunning aanvragen

Als u wilt bouwen, dan heeft u in veel gevallen een vergunning nodig. Soms kan dat zonder vergunning. Dan wilt u daar wel zekerheid over hebben. Overleg met de gemeente voordat u een vergunning aanvraagt is aan te raden. 

Met het vooroverleg krijgt u schriftelijk antwoord op uw plannen. Dit kan zijn over de haalbaarheid voor uw plannen. Of een bevestiging dat zonder vergunning kan worden gebouwd. Zodoende is voor u en voor ons duidelijk wat is beoordeeld.

Voorwaarden

Het vooroverleg is niet verplicht. Het zorgt voor veel duidelijkheid vooraf, voordat u kosten maakt voor berekeningen en gedetailleerde tekeningen. Aan de uitkomst van een vooroverleg kunnen geen rechten worden ontleend.

Duidelijke omschrijving van het project met duidelijke tekeningen is wel vereist. Wij adviseren u om hiervoor een adviseur (architect of bouwkundig tekenbureau) in te schakelen. Een vooroverleg moet digitaal worden ingediend.

Aanvraag

U kunt een vooroverleg starten door een e-mail met duidelijke beschrijving en tekeningen te sturen naar info@hoogeveen.nl. Stuur als bijlage bij uw e-mail het ingevulde 'formulier vooroverleg' mee.

Ook kunt u bij het Omgevingsloket Online (OLO) een conceptaanvraag indienen. Uw adviseur kan u hierbij van dienst zijn.

Uitgelicht

Zoeken