Lees voor

Uittreksel uit basisregistratie personen (BRP) opvragen

Een uittreksel uit de BRP is een verklaring van het gemeentebestuur omtrent de inschrijving van een burger in de Basisregistratie Personen.

De op uw afschrift vermelde gegevens zijn afhankelijk van de reden waarvoor u het afschrift hebt aangevraagd. Meest gebruikelijk is dat in het afschrift uw naam, geboortedatum, geboorteplaats en adres worden opgenomen. Dit soort afschrift heeft u bijvoorbeeld nodig voor inschrijving bij een school, voor een examen, of voor een notaris. Sommige instanties willen meer gegevens (zoals uw historische adressen of uw burgerlijke staat). U dient bij het indienen van de aanvraag van het afschrift dan ook duidelijk het doel aan te geven, zodat bekend is welke gegevens op het afschrift dienen te worden vermeld. Geef ook aan of u het afschrift voor buitenlands gebruik nodig heeft.

Het afschrift uit de Basisregistratie Personen wordt vaak verward met een uittreksel burgerlijke stand, waarin persoonsgegevens uit een akte (bijvoorbeeld geboorteakte) staan vermeld. U kunt een uittreksel uit de burgerlijke stand alleen verkrijgen bij de gemeente waar de gebeurtenis (geboorte, overlijden, huwelijk) heeft plaatsgevonden.

Voorwaarden

Het afschrift kan uitsluitend worden aangevraagd door de burger zelf of door zijn/haar gemachtigde.
Als de burger persoonlijk het afschrift vraagt moet hij een geldig identiteitsbewijs tonen.

Een gemachtigde moet bij zich hebben:

  1. een schriftelijke machtiging van de aanvrager/aanvraagster;
  2. een kopie van het identiteitsbewijs van de aanvrager/aanvraagster;
  3. zijn of haar eigen identiteitsbewijs.


Daarnaast wordt het afschrift alleen gegeven aan instanties die op grond van hun wettelijke taak bevoegd zijn (zoals bijvoorbeeld de belastingdienst, pensioenfonds e.d.).

Kosten

Product Tarief (2017)

Uittreksel uit de Basisregistratie Personen (exclusief portokosten)

€ 9,00

Aanvraag

U kunt een uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (voorheen bevolkingsregister) aanvragen in de gemeente waar u staat ingeschreven.

Online regelen

Ook is het mogelijk om dit product volledig online te regelen. Via DigiD kunt u het uittreksel aanvragen en betalen. Houd uw DigiD gebruikersnaam en wachtwoord bij de hand.

Bent u woonachtig in het buitenland en u wilt een uittreksel aanvragen? Gebruik het formulier zonder DigiD. 

Afspraak maken

Het is mogelijk voor dit product vooraf een afspraak te maken via Afspraak maken online.

Uitgelicht

Zoeken