Lees voor

Uittreksel of afschrift van de burgerlijke stand aanvragen

Elke burger kan bij de gemeente een uittreksel burgerlijke stand aanvragen. De burgerlijke stand is een overzicht van belangrijke gebeurtenissen (zogenaamde rechtsfeiten) in het leven. U kunt daarbij denken aan gebeurtenissen zoals: geboorte, overlijden, huwelijk, echtscheiding en partnerschapsregistratie. Op een uittreksel van burgerlijke stand wordt zo´n rechtsfeit vermeld. Naast een uittreksel kunt u ook een afschrift van de burgerlijke stand krijgen (dit is een gewaarmerkte fotokopie). Een afschrift kunt u krijgen voor bijvoorbeeld stamboomonderzoek.

Voorbeelden van een uittreksel zijn:

 • Een uittreksel uit het geboorteregister. Dit is het schriftelijke bewijs dat iemand is geboren.
 • Een uittreksel uit het huwelijks/echtscheidingsregister (partnerregistratie). Dit is het schriftelijke bewijs dat iemand is getrouwd, gescheiden e.d.
 • Een uittreksel uit het overlijdensregister. Dit is het schriftelijke bewijs dat iemand overleden is. Als u bijvoorbeeld wilt hertrouwen en uw vorige partner is overleden, dan heeft u een uittreksel van overlijden nodig.
 • U kunt alleen bij de gemeente waar de gebeurtenis (geboorte, overlijden, huwelijk) heeft plaatsgevonden, een uittreksel uit de Burgerlijke Stand verkrijgen.

De uitzonderingen zijn:

 • Gegevens over geboorten zijn na 100 jaar na geboorte openbaar
 • Gegevens over huwelijken zijn na 75 jaar na het huwelijk openbaar
 • Gegegevens over overledenen zijn na 50 jaar na overlijden openbaar

Uittreksel BRP

Het uittreksel burgerlijke stand wordt vaak verward met een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP), waarin de gemeente verklaart dat u in de betreffende gemeente staat ingeschreven. U kunt een uittreksel uit de BRP alleen verkrijgen bij de gemeente waar u nu staat ingeschreven.

Voorwaarden

Een uittreksel burgerlijke stand kunt u aanvragen als u kunt aantonen daarbij ´gerechtvaardigd belang´ te hebben. Heeft het uittreksel betrekking op uzelf, dan is dit belang vaak duidelijk aanwezig. Als u een uittreksel over een andere persoon aanvraagt, heeft u vaak een document nodig waaruit het gerechtvaardigd belang van uw aanvraag blijkt. Personen die een gerechtvaardigd belang kunnen hebben, zijn:

 • Personen op wie de akte betrekking heeft.
 • Een gemachtigde van deze personen.
 • Kinderen of ouders van de persoon waarop de akte betrekking heeft.
 • De erfgenamen.
 • De echtgenoot of echtgenote.
 • De geregistreerde partner.
 • De wettelijk vertegenwoordiger.
 • Degene die het nodig heeft in het kader van een gerechtelijke procedure.
 • Degene die het nodig heeft in verband met een huwelijkssluiting/partnerschapsregistratie

 

Kosten

Omschrijving

Tarief (2017)

Uittreksel (exclusief eventuele portokosten)

€ 12,90

Aanvraag

Een uittreksel burgerlijke stand dient u aan te vragen in de gemeente waar de gebeurtenis  (geboorte, overlijden, huwelijk) heeft plaatsgevonden.

Afspraak maken

Het is mogelijk voor dit product vooraf een afspraak te maken via Afspraak maken online.

Online regelen

Ook is het mogelijk om dit product volledig online te regelen. Via DigiD kunt u het uittreksel aanvragen en betalen. Houd uw DigiD gebruikersnaam en wachtwoord bij de hand.

Bent u woonachtig in het buitenland en u wilt een uittreksel aanvragen? Gebruik het formulier zonder DigiD.

Termijn

De gemeente stuurt binnen 3 werkdagen het afschrift naar u op. Woont u in het buitenland? Houd er rekening mee dat de postbezorging langer kan duren.

Heeft u het afschrift eerder nodig? Bezoek dan de gemeente. U krijgt het meteen mee.

Uitgelicht

Zoeken