Lees voor

Uitstalling plaatsen bij een winkel

Bent u een ondernemer van een winkel- of horecabedrijf? Wilt u bij uw zaak goederen uitstallen op de openbare weg of een reclamebord plaatsen? Dan moet u een uitstalvergunning aanvragen bij de gemeente. U kunt de aanvraag van een uitstalvergunning combineren met een terrasvergunning

Kosten

Als u openbare grond in gebruik neemt, bent u precariobelasting verschuldigd.

Omschrijving Tarief 2019

Leges

€ 31,10

Precariobelasting per week: € 0,89 per m2
per maand: € 3,48 per m2
per jaar € 42,23 per m2

Bijzonderheden

Bij verlening van de vergunning let de gemeente op:

  • overlast voor omwonenden, voetgangers en ander verkeer
  • bepalingen in het bestemmingsplan
  • het straatbeeld
  • bijzondere omstandigheden

Uitgelicht

Zoeken