Lees voor

Uitkeringsfraude

Ontvangt u een bijstandsuitkering? Dan moet u veranderingen op tijd doorgeven om te voorkomen dat u (per ongeluk) fraudeert.

 Voorbeelden van uitkeringsfraude

  • Niet doorgeven van een verandering in uw inkomen of vermogen, bijvoorbeeld dat u zwart werkt of een dure auto heeft.
  • Niet doorgeven dat u gevangen zit.
  • Niet doorgeven dat uw gezinssamenstelling verandert of dat u getrouwd of gescheiden bent, of u doet alsof u gescheiden bent (schijnverlating).
  • Een vals adres opgeven.

Fraudeonderzoek

Als er twijfel is over het recht op de uitkering, start de gemeente een fraudeonderzoek.

  • De gemeente verzamelt informatie en nodigt u uit voor een gesprek.
  • De gemeente komt op huisbezoek.
  • De gemeente start een onderzoek. Tijdens dit onderzoek kijkt de gemeente onder andere op uw adres of de informatie klopt.
  • Denkt de gemeente dat u al lange tijd fraudeert? En meer dan een bepaald bedrag (€ 50.000) teveel heeft gekregen? Dan doet de sociale recherche een strafrechtelijk onderzoek.

Als blijkt dat u fraudeert moet u het geld dat u teveel heeft gehad, terugbetalen. Ook krijgt u een boete die even hoog is als het bedrag dat u terug moet betalen.

Uitkeringsfraude melden

Als u iemand verdenkt van fraude met een uitkering, kunt u dit doorgeven bij de gemeente. U mag de fraude ook anoniem melden.

Gaat het over iets uit het verleden? Dan is de fraude moeilijk te bewijzen. Toch kan de gemeente ook een boete opleggen als iemand al geen uitkering meer heeft.

Uitgelicht

Zoeken