Lees voor

Uitkering voor oudere en arbeidsongeschikte zelfstandigen

Wanneer u als zelfstandig ondernemer stopt met uw eigen bedrijf, heeft u misschien niet meteen ander werk. Uw inkomen kan dan onder het sociaal minimum raken. De IOAZ-uitkering biedt mogelijk uitkomst. IOAZ staat voor inkomensvoorziening oudere en arbeidsongeschikte zelfstandigen.

De IOAZ vult het inkomen van u en uw eventuele partner aan tot het sociaal minimum. De hoogte van de IOAZ-uitkering hangt dus af van uw (gezamenlijke) inkomen. Om de hoogte van uw IOAZ-uitkering te bepalen, wordt bekeken:

 • of u inkomsten heeft
 • of uw eventuele partner inkomsten heeft
 • wat uw eigen vermogen is
 • hoeveel pensioen u via een bedrijfspensioen heeft opgebouwd (een pensioen dat u zelf heeft geregeld bij een pensioenverzekeraar telt niet mee)

Als u in aanmerking komt voor een IOAZ-uitkering, moet u zich houden aan enkele regels. Heeft u een partner die nog niet de AOW-leeftijd bereikt? Dan gelden de regels ook voor uw partner. De regels zijn:

 • u heeft sollicitatieplicht
 • u moet aangeboden werk accepteren
 • u moet wijzigingen in uw persoonlijke situatie doorgeven aan de sociale dienst van de gemeente

Het aantal personen in uw huishouden bepaalt de hoogte van uw uitkering. Als u met meer mensen in huis woont, kunt u de kosten voor levensonderhoud delen en is uw uitkering lager. Dit geldt niet voor inwonende kinderen tot 21 jaar, studenten en commerciƫle relaties (huurders).

Voorwaarden

U komt voor een IOAZ-uitkering in aanmerking als u:

 • 55 jaar of ouder bent en nog geen AOW krijgt
 • minstens 10 jaar als zelfstandige in Nederland werkt, of de laatste 3 jaar als zelfstandige en daarvoor 7 jaar in loondienst in Nederland was
 • binnen 1,5 jaar gaat stoppen met uw onderneming
 • per jaar minstens 1.225 uur heeft gewerkt in uw eigen bedrijf (werkte u met uw partner samen in het bedrijf, dan moet u minimaal 875 uur hebben gewerkt en uw partner minimaal 525 uur)

Ook als gedeeltelijk arbeidsongeschikte heeft u mogelijk recht op een IOAZ-uitkering.

Aanvraag

De IOAZ-uitkering vraagt u aan bij de gemeente. Dit doet u maximaal 1,5 jaar voordat u stopt met uw bedrijf.

Uitgelicht

Zoeken