Lees voor

Uitkering voor oudere en arbeidsongeschikte werklozen

De IOAW-uitkering vult het inkomen aan tot het bijstandsniveau voor oudere werkloze werknemers. Hierbij wordt niet gekeken naar het vermogen. Het inkomen van de partner wordt wel in mindering gebracht op deze aanvullende uitkering.

Hoogte van de uitkering

Het aantal personen in uw huishouden bepaalt de hoogte van uw uitkering. Als u met meer mensen in huis woont, kunt u de kosten voor levensonderhoud delen en is uw uitkering lager. Dit geldt niet voor inwonende kinderen tot 21 jaar, studenten en commerciële relaties (huurders).

Bekijk de bijstandsnormen.

Voorwaarden

U heeft recht op de IOAW als:

  • u voor 1 januari 1965 bent geboren
  • u op of na uw 50e jaar werkloos bent geworden en uw WW-uitkering is afgelopen
  • u op of na uw 50e jaar recht heeft gekregen op een WGA-uitkering, maar die uitkering heeft verloren, omdat u bij de herkeuring minder dan 35% arbeidsongeschikt was
  • u gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent (minder dan 80%) en u ontving op 28 december 2005 al een IOAW-uitkering. Maar u heeft geen recht op een toeslag via de Toeslagenwet, want u heeft een partner die na 31 december 1971 is geboren en u heeft géén kind dat jonger is dan 12 jaar
  • u bereid bent een tegenprestatie te leveren in de vorm van maatschappelijk nuttig werk, zoals vrijwilligerswerk. De gemeente kan hier om vragen

Aanvraag

Een IOAW-uitkering vraagt u aan via werk.nl. Bent u getrouwd of woont u samen, dan moet u de uitkering samen met uw partner aanvragen.

Termijn

Tussen de aanvraag en de uitbetaling van de uitkering kan een aantal weken zitten. Als u hierdoor in geldnood komt, kunt u een voorschot vragen.

Aanpak

UWV stuurt uw aanvraag door naar de gemeente. De gemeente neemt een beslissing over de aanvraag en laat u die schriftelijk weten. De uitkering wordt maandelijks achteraf uitbetaald.

Uitgelicht

Zoeken