Lees voor

Rioolonderhoud

De gemeente is verantwoordelijk voor de aanleg, het onderhoud en het beheer van het hoofdrioolstelsel. Heeft u last van een rioolverstopping? Dan moet u een gespecialiseerd bedrijf inhuren.

Als een verstopping van een huisaansluiting op gemeentelijk terrein ligt en de oorzaak is een technisch/constructief gebrek (bijvoorbeeld wortelingroei van gemeentelijke bomen) dan is de gemeente verantwoordelijk voor de kosten. Is de verstopping het gevolg van (verkeerd) gebruik dan is de gebruiker zelf verantwoordelijk voor de kosten.

Aanvraag

Bij stankoverlast, een rioolverstopping en verzakking van de weg kunt u contact opnemen met de gemeente.

Uitgelicht

Zoeken