Lees voor

Registratie levenloos geboren kind

Op 3 februari 2019 is een wetswijziging ingegaan waardoor een levenloos geboren kind kan worden bijgeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP). 

Door de wetswijziging kunt u uw levenloos geboren kindje alsnog laten registreren in de BRP. Dit geldt ook als uw kind kort na de geboorte is overleden en er geen aangifte is gedaan. Met deze registratie is uw levenloos geboren kind zichtbaar voor u via MijnOverheid.nl en op een uittreksel van de BRP. 

Het maakt niet uit na hoeveel weken zwangerschap uw kindje geboren is, en ook niet hoe lang geleden dat was. U doet dit in de gemeente waar u woont. Voor meer informatie kunt u terecht op de pagina van de Rijksoverheid registratie levenloos geboren kind.

Voor het registreren van uw levenloos geboren kind maakt u een afspraak met een medewerker van de burgerlijke stand.

Maak een afspraak

Aanvraag

U vult het formulier 'Verzoek tot opnemen kind persoonlijst' (pdf, 8,78 kb) in. U kunt dit formulier ook ophalen bij de balie van gemeente Hoogeveen. 

Aanpak

U kunt het verzoek doen als u op het moment van de geboorte in Nederland woonde en stond ingeschreven in de BRP. Het maakt niet uit wanneer uw kindje is geboren of hoe lang de zwangerschap heeft geduurd. U kunt uw kindje alleen voor uzelf laten registreren in de BRP. Omdat het een heel persoonlijke situatie is, kunt u dit niet namens de andere ouder doen. Binnen 4 weken nadat u uw verzoek hebt ingediend, krijgt u een reactie van de gemeente.

  • U doet een verzoek aan de gemeente waar u woont.
  • Om uw kindje te kunnen registreren, is een akte van geboorte (levenloos) of een akte van levenloos geboren kind nodig. Als u niet zo’n akte hebt, kunt u die alsnog laten opmaken in de gemeente waar uw kind is geboren.
  • Het kan voorkomen dat de namen van uw kind niet op de akte van geboorte (levenloos) of akte van levenloos geboren kind staan. Dan geeft u de namen door bij uw verzoek tot registratie in de BRP. Ouders kunnen dus afzonderlijk van elkaar een andere naam opgeven. Dat is in deze situatie geen enkel probleem.

Meenemen

Een akte van geboorte (levenloos) of een akte van levenloos geboren kind.
Een geldig identiteitsbewijs.

Uw kind is in het buitenland geboren

Documenten van de geboorte, zoals een in het buitenland opgemaakte akte waarin staat dat uw kind levenloos is geboren. Als het moeilijk voor u is om deze documenten te krijgen, geeft u dit aan bij de gemeente. Omdat dit een heel persoonlijke situatie is, wordt er mild en begripvol met de regels omgegaan. U kunt dan een verklaring over de geboorte van uw kindje afleggen bij de gemeente.

Naast uzelf kan alleen de ambtenaar van de burgerlijke stand deze registratie bekijken. Andere overheidsinstanties krijgen geen gegevens over uw levenloos geboren kind. Als u na de geboorte van uw kind naar het buitenland bent verhuisd, doet u uw verzoek in de laatste Nederlandse gemeente waar u stond ingeschreven.

Uitgelicht

Zoeken