Lees voor

Regeling meerkosten

Heeft u door een chronische ziekte of beperking/handicap extra kosten gemaakt? Dan kunt u misschien in aanmerking komen voor een tegemoetkoming vanuit de Regeling meerkosten.

Voorwaarden

U kunt in aanmerking komen voor een tegemoetkoming als u aan alle onderstaande voorwaarden voldoet:

  • u bent chronisch ziek óf u heeft een beperking/handicap;
  • u heeft over 2017 een inkomen tot 130% van de bijstandsnorm die op u van toepassing is;
  • u heeft aantoonbare meerkosten als gevolg van een chronische ziekte en/of beperking.

Toegemoetkoming kosten

Als u aan de voorwaarden voldoet, kunt u een tegemoetkoming aanvragen voor de volgende kosten:

  • Eigen bijdrage Wmo en/of Wlz-voorziening
  • Wettelijk eigen risico zorgverzekering
  • Bezorgde kant-en-klaar maaltijden
  • Aanschaf hulpmiddelen of woningaanpassing

De tegemoetkoming bedraagt maximaal € 450,00 per persoon per kalenderjaar. 

Aanvraag

U kunt tot en met 31 december 2018 uw aanvraag voor een tegemoetkoming over het jaar 2017 indienen.

Inkomensnorm

Voor gehuwden, geregistreerde partners, ongehuwd samenwonenden geldt dat we de aanvraag beoordelen aan de hand van het gezamenlijke inkomen. Wij hanteren de volgende inkomensgrenzen:

Normen regeling meerkosten 130% bijstandsnorm inclusief vakantiegeld
Normen: tot pensioengerechtigde leeftijd
Alleenstaande of alleenstaande ouder  € 1.282,47

Gehuwden, samenwonend met echtgenoot, beide jonger dan pensioengerechtigde leeftijd

€ 1.832,10
Normen: vanaf pensioengerechtigde leeftijd 
Alleenstaande of alleenstaande ouder  € 1.441,02
Gehuwden: beiden pensioengerechtigd € 1.969,16
Gehuwden: één pensioengerechtigd, ander niet € 1.969,16

Meer informatie

Heeft u vragen over de regeling meerkosten of het aanvraagformulier? Neem dan contact op met het loket Meerkosten via telefoonnummer 14 0528 of stuur een e-mail naar meerkosten@dewoldenhoogeveen.nl.

Uitgelicht

Zoeken