Lees voor

Regeling meerkosten

De regeling meerkosten is een tegemoetkoming in de zorgkosten voor inwoners met een inkomen tot 130% van de bijstandsnorm van wie is vastgesteld dat ze een chronisch ziekte en/of beperking hebben. De tegemoetkoming bedraagt maximaal € 450 per kalenderjaar.

De extra kosten die meetellen voor het bepalen van de tegemoetkoming zijn:

  • eigen bijdrage Wmo en Wlz,
  • eigen risico zorgverzekering,
  • maaltijdenvoorzieningen,
  • hulpmiddelen en/of woningaanpassingen.
Normen regeling meerkosten Bijstandsnorm 130% (inclusief vakantiegeld)
Normen tot pensioengerechtigde leeftijd:
a. alleenstaande of alleenstaande ouder € 1.270,30
b. gehuwden, samenwonend met echtgenoot, beide jonger dan pensioengerechtigde leeftijd € 1.814,71
Normen vanaf pensioengerechtigde leeftijd:
a. alleenstaande of alleenstaande ouder € 1.427,82
b. gehuwden beiden pensioengerechtigd € 1.949,43
c. gehuwden: één pensioengerechtigd, ander niet € 1.949,43

Aanvraag

De tegemoetkoming over het jaar 2016 kunt u aanvragen tot en met 31 december 2017. Gebruik hiervoor het formulier tegemoetkoming regeling meerkosten.

Meer informatie

Heeft u vragen over deze regeling? Neem dan contact op met de gemeente Hoogeveen via telefoonnumer 14 0528 of stuur een e-mail naar meerkosten@dewoldenhoogeveen.nl.

Uitgelicht

Zoeken