Lees voor

Regeling Meerkosten

Heeft u een chronische ziekte of beperking en heeft u daar zorgkosten voor moeten maken in 2016? Dan kunt u in veel gevallen een tegemoetkoming in uw zorgkosten aanvragen. Daarvoor heeft de gemeente Hoogeveen de regeling meerkosten.

De regeling Meerkosten is bedoeld voor inwoners met een inkomen tot 130% van de bijstandsnorm van wie is vastgesteld dat ze een chronisch ziekte en/of beperking hebben. De normbedragen ziet u in het overzicht. De tegemoetkoming bedraagt maximaal € 450 per kalenderjaar. De volgende extra kosten tellen mee voor het bepalen van de tegemoetkoming die u kunt krijgen:

  • Eigen bijdrage Wmo en Wlz;
  • Eigen risico zorgverzekering;
  • Maaltijdenvoorzieningen;
  • Hulpmiddelen en/of woningaanpassingen.
Normen regeling meerkosten Bijstandsnorm 130% (inclusief vakantiegeld)
   
Normen tot pensioengerechtigde leeftijd:  
a. alleenstaande of alleenstaande ouder € 1.270,30
b. gehuwden, samenwonend met echtgenoot, beide jonger dan pensioengerechtigde leeftijd € 1.814,71
Normen vanaf pensioengerechtigde leeftijd:  
a. alleenstaande of alleenstaande ouder € 1.427,82
b. gehuwden beiden pensioengerechtigd € 1.949,43
c. gehuwden: één pensioengerechtigd, ander niet € 1.949,43

Aanvraag

U kunt tot en met 31 december 2017 de tegemoetkoming over het jaar 2016 aanvragen. Als u verdere vragen heeft over deze regeling, neemt u dan contact op met de gemeente Hoogeveen via 140528 of via meerkosten@dewoldenhoogeveen.nl

Uitgelicht

Zoeken