Lees voor

Reclame plaatsen

Wilt u reclame aan uw pand ophangen, dan moet u daarvoor een omgevingsvergunning aanvragen. Dit geldt voor bijvoorbeeld een reclamebord of lichtreclame.

U moet een vergunning aanvragen, omdat anders iedereen zomaar een reclamebord op kan hangen. Nu wordt het stadsgezicht beschermd. Ook voorkomt de vergunning dat mensen last hebben van de reclame. Bijvoorbeeld doordat ze er hinder van hebben of dat de verkeersveiligheid in het gevaar komt.

Bij grotere reclameobjecten (80 bij 96 centimeter) heeft u ook nog een omgevingsvergunning om te bouwen nodig.

Soms moet u over een reclameobject belasting betalen. Dit is precariorecht; het recht om luifels en balkons te hebben boven openbare grond, zoals de stoep.

Lichtmastreclame

Lichtmastreclame wordt gemaakt met (verlichte) reclamebakken die aan lantaarnpalen worden bevestigd, veelal langs doorgaande wegen. Het Nationaal Publiciteits Bureau (NPB) in Hoogeveen heeft het exclusieve recht om lichtmastreclames te plaatsen.

Neem voor meer informatie contact op met het Nationaal Publiciteits Bureau.

Nationaal Publiciteits Bureau BV
Kenaustraat 3
Postbus 1025
2001 BA HAARLEM
Tel: 0900-34 34 567
Fax: 023-538 51 14
Email: info@n-p-b.nl
Website: http://www.n-p-b.nl/

Aanvraag

U vraagt de omgevingsvergunning aan bij het Omgevingsloket Online (OLO).

Houd uw DigiD gebruikersnaam en wachtwoord bij de hand.

Termijn

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

Uitgelicht

Zoeken