Lees voor

Rampenbestrijdingsplan opstellen

In een veiligheidsregio werken brandweer, gemeente, politie en de geneeskundige hulpverlening samen. Veiligheidsregio’s zorgen voor de bestrijding van rampen en ongevallen en voor crisisbeheersing.

Een veiligheidsregio is onder andere verantwoordelijk voor het opstellen van rampenbestrijdingsplannen voor sommige bedrijven en instellingen. Bijvoorbeeld chemische bedrijven, ziekenhuizen, vliegvelden, rivieren waar dijkdoorbraak of overstroming kan voorkomen, enzovoort. Maar een veiligheidsregio kan ook advies geven over het voorkomen van branden, rampen en crisissen.

Zie voor meer informatie het onderdeel Veilig Hoogeveen.

Aanvraag

Voor meer informatie of voor advies kunt u contact opnemen met uw veiligheidsregio.

Uitgelicht

Zoeken