Lees voor

Paasvuur

Voor het branden van een paasvuur en het bouwen van de paasbult heeft u een ontheffing nodig. De gemeente verleent de ontheffing voor een periode van 5 jaar. In de week voor Pasen wordt in het Torentje bekend gemaakt waar het branden van de paasvuren is toegestaan.

Behalve in paasvuren, is het verbranden van afval zoals snoeihout verboden.

Voorwaarden

 • De paasbult bestaat alleen uit onbewerkt hout en niet verontreinigd organisch tuinafval.
 • De paasbult is niet groter dan 1.000 m3 (15 x 15 x 4,5 meter of 12 x 12 x 7 meter of 11 x 11 x 8 meter).
 • U mag het paasvuur alleen op 1e of 2e paasdag na 19.00 uur ontsteken.
 • U mag het paasvuur mag niet ontsteken bij windkracht 6 of meer. Bij extreme droogte geldt dit bij windkracht 4.
 • Er geldt een brandverbod bij aanhoudende droogte (code oranje of rood). Bekijk voor de codes de website www.natuurbrandrisico.nl.
 • Het paasvuur mag het verkeer niet hinderen.
 • Het paasvuur moet permanent onder toezicht staan van degene aan wie ontheffing is verleend of een meerder jarige die zorgt voor naleving van alle voorschriften en een veilig verloop.

Veiligheidsafstanden

Voor het branden van een paasvuur gelden de volgende minimale afstanden: 

 • 20 meter van de openbare weg.
 • 40 meter van bovengrondse hoogspanningskabels en ondergrondse leidingen.
 • 50 meter van de bebouwde kom.
 • 200 meter van gebouwen met rieten daken.
 • 100 meter van bos/natuurgebieden en/of risicovolle objecten.
 • 500 meter van een rijksweg (A-weg), provinciale weg (N-weg), waterweg en spoorweg.

Kosten

Een ontheffing kost € 31,10 (tarief 2019).

Uitgelicht

Zoeken