Lees voor

Ouderlijk gezag en voogdij aanvragen

Ouderlijk gezag hebben, betekent dat u beslissingen mag nemen over uw kind. Bent u getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap en krijgt u een kind? Dan krijgen beide ouders automatisch het ouderlijk gezag.

Bent u niet getrouwd en heeft u geen geregistreerd partnerschap? Dan kan de vader of de duomoeder ouderlijk gezag aanvragen. Let op: het kind erkennen geeft de vader of duomoeder nog niet het ouderlijk gezag. Dit moet u apart aanvragen. 

Voorwaarden

U kunt samen ouderlijk gezag aanvragen als:

  • het kind is geboren.
  • de vader of de meemoeder het kind heeft erkend.
  • u beide meerderjarig bent (of de moeder meerderjarig is verklaard)
  • u niet onder curatele staat.
  • 1 van u al het ouderlijk gezag heeft.
  • u niet uit het ouderlijk gezag bent ontheven.
  • u niet eerder samen ouderlijk gezag heeft gehad over het kind.
  • u beiden geestelijk in staat bent het ouderlijk gezag uit te oefenen.

Kosten

Als er kosten zijn, worden die bepaald door de rechtbank. 

Aanvraag

Ouderlijk gezag vraagt u aan bij de rechtbank

Bijzonderheden

Heeft u samen het ouderlijk gezag en overlijdt 1 van u beiden? Dan krijgt de ander automatisch alleen het ouderlijk gezag.

Bent u de enige met ouderlijk gezag of overlijden beide personen met ouderlijk gezag? Dan krijgt uw kind een voogd. Dit kunnen 1 of 2 personen zijn die u voor uw dood aanwijst. Als niemand is aangewezen dan bepaalt de rechter wie voogd wordt.

Extra informatie

De Rijksoverheid geeft meer informatie over ouderlijk gezag en voogdij

Uitgelicht

Zoeken