Lees voor

Onderhoud openbaar groen

De gemeente is verantwoordelijk voor de aanleg en het onderhoud van al het openbaar groen. Hieronder vallen de plantsoenen, openbare groenstroken, groenbakken, bermen, parken, maar ook vijvers, sloten en waterpartijen.

Onderhoud vindt plaats via een planning. Dit onderhoud bestaat onder andere uit snoeien en straten vegen. Bomen worden opgekroond zodat er geen overlast voor het vrachtverkeer is. Overhangende takken worden vanwege de veiligheid weggehaald. Ook worden gevels beschermd door bladeren en takken te verwijderen.

U kunt ook een melding doen over het onderhoud of de kwaliteit van het openbaar groen.

Direct regelen

Uitgelicht

Zoeken