Lees voor

Ontheffing aanvragen voor inburgeringscursus

U bent als nieuwkomer verplicht om in te burgeren. Kunt u niet inburgeren? Of bent u al voldoende ingeburgerd? Vraag dan om een ontheffing. Dit betekent dat u toestemming heeft om niet in te burgeren.

U kunt geen ontheffing aanvragen vanwege analfabetisme.

Voorwaarden

U kunt een ontheffing aanvragen als u:

  • een psychische, lichamelijke of verstandelijke beperking heeft
  • uw best heeft gedaan, maar uw examen niet heeft gehaald

U kunt ook een ontheffing aanvragen als u voldoende bent ingeburgerd. U bent voldoende ingeburgerd als u:

  • al 10 jaar of meer in Nederland woont, of
  • al 5 jaar of langer werkt in Nederland of hier vrijwilligerswerk doet, en
  • de Nederlandse taal goed spreekt

Aanvraag

U vraagt de ontheffing aan bij DUO.

Heeft u voor 1 januari 2013 gehoord dat u moet inburgeren? Dan valt u nog onder de oude regels. U vraagt dan de ontheffing aan bij de gemeente.

Contact 

Met uw vragen kunt u ook terecht bij het Werkplein Hoogeveen, Dekkerplein 1 in Hoogeveen. Per mail kunt u contact zoeken op inburgering@hoogeveen.nl . Voor een telefonische afspraak met een van de medewerkers kunt u contact opnemen via telefoon 14 0528 en vragen naar het bureau Inburgering.

Ontheffing op medische gronden

Als u van mening bent dat u op medische gronden niet inburgeringsplichtig bent dan kunt u een aanvraag doen voor een ontheffing. Voor een ontheffing op medische gronden kunt u terecht bij:

A.P. Nijboer, bedrijfsarts Zenit
Postbus 1041
9400 BA Assen
06-43264039
nijboer@zenit.nu

Uitgelicht

Zoeken