Lees voor

Ondersteuning voor mantelzorger aanvragen

Een mantelzorger zorgt voor een familielid, vriend of buur. Het kan zijn dat het geven van deze zorg te zwaar wordt. Als mantelzorger kunt u dan (tijdelijk) ondersteuning krijgen. Meld u hiervoor bij de gemeente. De gemeente gaat met u in gesprek en onderzoekt de mogelijkheden. De gemeente kijkt naar wat u zelf kunt doen en waar mensen uit uw omgeving u bij kunnen helpen.

Misschien zijn er voorzieningen in de buurt waar u gebruik van kunt maken. Bijvoorbeeld dat u hulp krijgt van een vrijwilliger. Of dat de persoon voor wie u zorgt, gebruik gaat maken van een maaltijdservice, zodat u niet meer elke dag hoeft te koken. Ook kan het helpen als u met andere mantelzorgers kunt praten en ervaringen kunt delen.

Komt uit het onderzoek naar voren dat u het probleem niet kunt oplossen met mensen in uw omgeving of algemene voorzieningen? Dan kunt u bij de gemeente een maatwerkvoorziening aanvragen. Dit is bijvoorbeeld hulp in de huishouding, kortdurend verblijf of een dagbesteding voor de mantelzorgontvanger.

De gemeente beslist welke voorziening u krijgt. Wel mag u een persoonlijk plan inleveren, waarin u aangeeft welke hulp u nodig denkt te hebben.

Het Steunpunt Mantelzorg waardeert en erkent de zorg die een mantelzorge verleent. In Hoogeveen kunt u als mantelzorger terecht bij het Steunpunt Mantelzorg aan het Haagje 131 te Hoogeveen. Bij de mantelzorgconsulent kunt u terecht met vragen over het thuis verzorgen van een langdurige zieke. Zij biedt een luisterend oor en geeft antwoord op vragen als: hoe kom ik aan hulpmiddelen voor de verzorging van mijn partner? Met welke vragen kan ik terecht bij een arts? Waar kan ik hulp vinden voor mij en mijn partner? Ook zoekt de mantelzorgconsulent zaken voor u uit en voorziet u van relevante informatie.

Kosten

De gemeente kan om een eigen bijdrage vragen. Dit is afhankelijk van uw gezamenlijk inkomen en vermogen.

Aanvraag

Meld uw hulpvraag bij de gemeente.

Overzicht gecontracteerde aanbieders

De tabel aanbieders respijtzorg biedt inzicht in de aanbieders waar de gemeente een contract mee heeft afgesloten (per 1 januari 2017).

Gecontracteerde aanbieders respijtzorg
Naam Website
Carepool www.carepool.nl
Hippago Tadidon Produkties www.hippago.nl
Stichting BEZINN www.bezinn.nl
Stichting Treant Zorggroep www.treant.nl
Zorgcamping en logeerhuis De Vlieger www.zorgkamperen.nl
Zorgcollectief Zuidwest-Drenthe (ZZWD) www.zzwd.nl

Uitgelicht

Zoeken