Lees voor

Omgevingsvergunning bouwen aanvragen

Wilt u gaan bouwen of verbouwen? Dan heeft u vaak een omgevingsvergunning bouwen nodig. Twijfelt u of u uw bouwproject zonder vergunning kunt starten? Bij het Omgevingsloket Online (OLO) kunt u controleren of u een omgevingsvergunning bouwen nodig heeft. Daar kunt u ook de vergunning aanvragen als dat toch nodig is. 

Ga naar het OLO

U kunt ook aan de gemeente vragen of u een omgevingsvergunning bouwen nodig heeft. De regels verschillen per bouwwerk en per situatie. Er zijn 3 mogelijkheden:

  • vergunningvrije bouwwerken (u kunt kleine bouwactiviteiten zonder omgevingsvergunning uitvoeren).
  • omgevingsvergunning voor het bouwen, reguliere procedure.
  • omgevingsvergunning voor het bouwen, uitgebreide procedure. 

Op basis van uw aanvraag beoordeelt de gemeente welke procedure u moet volgen. 

Omgevingsvergunning bouwen inzien

Een omgevingsvergunning bouwen is openbaar. U kunt deze inzien en hiervan eventueel kopieën laten maken. Hiervoor worden leges in rekening gebracht.

Bezwaar of beroep door omwonenden

Met de verleende vergunning mag u in principe bouwen. Tot 6 weken na het bekendmaken, kunnen belanghebbenden nog bezwaar of beroep aantekenen. Het is daarom verstandig om met de start van de bouw te wachten, totdat deze bezwarentermijn is verlopen. Het is raadzaam om eerst met uw buren te overleggen voordat u begint met bouwen.

Start en einde bouw melden

De start en het einde van de bouw moet u melden bij de gemeente. Zo kunnen zij toezien op op de kwaliteit van het werk. U kunt uw melding doorgeven:

  • via telefoonnummer 14 0528.
  • per e-mail: info@hoogeveen.nl
  • per post: Gemeente Hoogeveen, Postbus 20.000, 7900 PA Hoogeveen. 

Kosten

U betaalt een percentage van de bouwsom. De hoogte wordt elk jaar opnieuw vastgesteld.

Termijn

De beslissing over een gewone omgevingsvergunning krijgt u binnen 8 weken. Deze tijd mag eenmaal worden verlengd met 6 weken.

Heeft uw vergunningaanvraag een groot risico voor de omgeving? Of voert de gemeente een natuurtoets uit? Dan geldt de uitgebreide procedure. De beslistermijn is dan 6 maanden. Deze mag met 6 weken verlengd worden.

Extra informatie

Uitgelicht

Zoeken