Lees voor

Obstakel op de openbare weg plaatsen

Wilt u een groot voorwerp op de stoep of langs de kant van de weg plaatsen? Bijvoorbeeld een container, steiger, hoogwerker of bouwkeet voor een verbouwing? Dan heeft u hiervoor toestemming nodig van de gemeente.  

Voorwaarden

  • Als door gebruik van het terrein schade ontstaat aan eigendommen van de gemeente of van derden is de aanvrager aansprakelijk.
  • Het gebruikte terrein wordt in dezelfde staat achtergelaten als bij aankomst.
  • Er kunnen eventueel aanvullende voorwaarden gesteld worden.

Kosten

Omschrijving 

Tarief 2019

Vergunning 

€ 31,10

Per m² grond

per dag: € 0,19
per week: € 0,81
per maand: € 2,75

Aanpak

Zo vraagt u toestemming aan om een obstakel op de weg te (laten) plaatsen:

  • U overlegt eventueel met de gemeente.
  • Ga naar Omgevingsloket online.
  • Doe de vergunningscheck.
  • U kunt daarna meteen een melding doen of de vergunning aanvragen.

Bijzonderheden

De gemeente let bij de aanvraag op: 

  • de oppervlakte van het voorwerp dat u wilt plaatsen
  • de plaats waar u het voorwerp wilt neerzetten
  • hoe lang u het voorwerp wilt laten staan 

Uitgelicht

Zoeken