Lees voor

Nederlandse nationaliteit aanvragen via de optieprocedure

Er zijn twee manieren waarop u als vreemdeling de Nederlandse nationaliteit kunt verkrijgen. Dit zijn de optieprocedure en de naturalisatieprocedure. De snelste manier is de optieprocedure.

 • in een optieprocedure

U legt hiervoor een optieverklaring af bij de gemeente. De gemeente toetst uw verklaring aan de geldende regelgeving. Als in aanmerking komt, wordt uw nationaliteit gewijzigd in de Basisregistratie Personen (BRP). Deze procedure geldt voor mensen die in Nederland zijn geboren en hier al langdurig wonen. In het buitenland kan alleen worden geopteerd door sommige oud-Nederlanders en sinds april 2006 door minderjarige buitenlandse kinderen die op of na 1 april 2003 door een Nederlander zijn erkend. De optieprocedure verloopt sneller dan de naturalisatieregeling.

Als uw verzoek om Nederlander te worden is goedgekeurd wordt u uitgenodigd voor een naturalisatieceremonie. Deze naturalisatieceremonie wordt in ieder geval elk jaar op 15 december gehouden: de Koninkrijksdag. De naturalisatieceremonie wordt ook verplicht gehouden in de Nederlandse Antillen en Aruba.

Voor het afstand doen van de Nederlandse nationaliteit kunt u een 'Verklaring van Afstand' afleggen. Het Nederlanderschap kan u ook ontnomen worden, ook als u daarmee stateloos wordt. Dit is het geval bij fraude.

Meer informatie is te vinden bij Immigratie en Naturalisatiedienst.

Voorwaarden

De voorwaarden voor het krijgen van de Nederlandse nationaliteit via de optieprocedure zijn onder andere:

 • U bent meerderjarig.
 • U heeft een verblijfsvergunning.

Er gelden nog extra voorwaarden voor de volgende gevallen:

 • U bent het kind van immigranten.
 • U heeft geen nationaliteit, maar woont hier al 3 jaar (u bent dan staatloos).
 • Bij langdurig verblijf:
  • U woont hier vanaf uw 4e jaar, of
  • U heeft de AOW-leeftijd bereikt en u woont hier 15 jaar. 
 • U bent oud-Nederlander. 
 • U bent minstens 3 jaar getrouwd met een Nederlander en woont hier 15 jaar. 

Kosten

Omschrijving 

Tarief 2019

Enkelvoudige optie

€ 187,00

Gemeenschappelijke optie

€ 319,00

Medeopterende minderjarige

€ 21,00

Aanvraag

Afspraak maken

Het is mogelijk voor dit product vooraf een afspraak te maken via Afspraak maken online.

Termijn

De gemeente beslist binnen 13 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Let op

Via de optieprocedure vraagt u alléén de Nederlandse nationaliteit aan bij de gemeente. Pas als u Nederlander bent geworden, kunt u een Nederlands paspoort of identiteitskaart aanvragen.

Uitgelicht

Zoeken