Lees voor

Nederlandse nationaliteit aanvragen via naturalisatie

Als vreemdeling kunt u de Nederlandse nationaliteit krijgen. Dat kan op 2 manieren: de optieprocedure en de naturalisatieprocedure. De optieprocedure is de snelste manier, maar niet iedereen komt hiervoor in aanmerking.

Bij de naturalisatieprocedure dient u uw verzoek tot naturalisatie in bij de gemeente. De gemeente vertelt u welke documenten vereist zijn en wijst u op de kosten en de gevolgen van het afstand doen van uw oorspronkelijke nationaliteit.

De koning neemt de officiële beslissing op uw verzoek. Hij laat zich hierbij adviseren door de betreffende burgemeester. De Immigratie- en naturalisatiedienst (IND), aan wie de gemeente uw verzoek doorstuurt, bereidt het Koninklijk Besluit voor.

Als uw verzoek om Nederlander te worden is goedgekeurd wordt u uitgenodigd voor een naturalisatieceremonie. Deze naturalisatieceremonie wordt in ieder geval elk jaar op 15 december gehouden: de Koninkrijksdag. De naturalisatieceremonie wordt ook verplicht gehouden in de Nederlandse Antillen en Aruba.

Voor het afstand doen van de Nederlandse nationaliteit kunt u een 'Verklaring van Afstand' afleggen. Het Nederlanderschap kan u ook ontnomen worden, ook als u daarmee statenloos wordt. Dit is het geval bij fraude.

Voorwaarden

De voorwaarden voor het voldoen aan naturalisatie zijn onder andere:

  • U bent 18 jaar of ouder.
  • U heeft 5 jaar voor het verzoek zonder pauze en met een geldige verblijfsvergunning  gewoond in Nederland, Aruba, CuraƧao, Sint-Maarten, Bonaire, Sint-Eustatius of Saba..
  • U bent ingeburgerd in de Nederlandse samenleving.
  • Er is geen bezwaar tegen uw verblijf voor onbepaalde tijd in Nederland.
  • U vormt geen gevaar voor de openbare orde, de goede zeden en de nationale veiligheid van Nederland.

Er zijn uitzonderingen op de termijn van 5 jaar. Kijk voor meer informatie op de website van de IND.

Kinderen kunnen tot en met 15 jaar met hun ouders mee-naturaliseren. Hiervoor zijn de voorwaarden onder andere:

  • Op het moment van de aanvraag wonen uw kinderen in Nederland.
  • Uw kinderen hebben een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd of voor bepaalde tijd voor een niet-tijdelijk doel.

Is uw kind 16 of 17 jaar oud? Dan moet uw kind voor de aanvraag minimaal 3 jaar onafgebroken en legaal in Nederland hebben gewoond. 

Kosten

Kosten naturalisatieprocedure
Omschrijving Tarief 2019
Verzoek alleenstaande (met of zonder kinderen)

€ 881,00

Verzoek tot naturalisatie van de meerderjarige vreemdeling die staatloos is of houder van een verblijfsvergunning als bedoeld in artikel 28 of artikel 33 van de Vreemdelingenwet 2000 in Nederland of een vergelijkbare verblijfsvergunning heeft in de Nederlandse Antillen of Aruba

€ 655,00

Gemeenschappelijk verzoek (met of zonder kinderen)

€ 1124,00

Indien ten minste één van deze personen een vreemdeling is als bedoeld bij punt 2

€ 899,00

Elk kind dat met ouder(s) meenaturaliseert

€ 130,00

Aanvraag

Afspraak maken

U kunt voor dit product vooraf een afspraak maken via Afspraak maken online.

Uitgelicht

Zoeken