Lees voor

Landmeetkundige gegevens inzien

Soms heeft u landmeetkundige gegevens nodig. Bijvoorbeeld voor het aanvragen van een vergunning of het oplossen van problemen over de erfgrens.

Aanvraag

Vraag bij het kadaster om een afschrift van de landmeetkundige gegevens. Er is ook een landelijke basiskaart die u online kunt inzien.

Uitgelicht

Zoeken