Lees voor

Melding over openbare ruimte doen

U kunt bij de gemeente een melding doen als er op straat iets kapot is of bij overlast of vervuiling buiten. Bijvoorbeeld over:

 • afval
 • kapotte straatverlichting
 • asfalt-, klinker- en onverharde wegen
 • gladheid
 • voetpaden en fietspaden
 • pleinen, speelplaatsen, viaducten en rotondes
 • stoplichten
 • verkeersborden en -tekens
 • straatmeubilair zoals zitbanken
 • verkeersmaatregelen, zoals drempels, wegversmallingen

Direct regelen

Melding doen via de gemeente app

De gemeente Hoogeveen heeft een app. Hier kunt u heel snel uw melding doorgeven. U maakt een foto, voegt de locatie en een omschrijving van de melding toe en verzendt uw melding snel en makkelijk naar de gemeente. Download de gemeente Hoogeveen app.

Verder neemt de gemeente ook meldingen in behandeling die worden aangeleverd via Verbeterdebuurt.nl en Buitenbeter.nl.

Termijn

De gemeente streeft ernaar om uw melding zo snel mogelijk af te handelen. Het kan voorkomen dat bepaalde meldingen worden meegenomen in een planning om deze later uit te voeren (bijvoorbeeld het wegborstelen van onkruid op straat).

Bij spoed overdag 14 0528

Sommige meldingen zijn zo spoedeisend dat direct actie moet worden ondernomen, bijvoorbeeld bij gaten in wegen of bij weggeslagen putdeksels. Bel dan tijdens kantooruren met 14 0528.

Spoed buiten kantooruren

Bij spoedeisende meldingen buiten kantooruren kunt u de volgende nummers bellen:

 • spoedeisende storingen aan riool of pompgemaal: 06 - 52580756
 • spoedeisende storingen in openbaar gebied: 06 - 52580755 

Uitgelicht

Zoeken