Lees voor

Kwijtschelding belastingen en heffingen

Als u niet in staat bent om de gemeentelijke heffingen te betalen, kunt u de gemeente om kwijtschelding vragen. Voor zelfstandige ondernemers is dit niet mogelijk.

U kunt kwijtschelding aanvragen voor gemeentelijke en waterschapsbelastingen. Hiervoor hoeft u slechts 1 formulier in te vullen.

Gemeentelijke belastingen

 • Afvalstoffenheffing
 • Rioolheffing
 • In uitzonderlijke gevallen voor de aanslag Onroerende zaakbelastingen

Waterschapsbelastingen

 • Verontreinigingsheffing
 • Ingezetenenomslag

Automatische kwijtschelding van belastingen

Als u in het vorige belastingjaar volledige kwijtschelding heeft gehad, doet u voor het nieuwe belastingjaar automatisch mee in de procedure van de kwijtschelding. U hoeft dit niet aan te vragen. Van de toekenning of afwijzing krijgt u bericht.

Kwijtschelding en automatische incasso

Als u denkt voor kwijtschelding in aanmerking te komen, is het verstandig een machtiging tot automatische incasso te verstrekken. U voorkomt daarmee problemen als aan u geen kwijtschelding wordt verleend. Als kwijtschelding is verleend, wordt automatisch het eventueel teveel betaalde bedrag terugbetaald.

Voorwaarden

Als u het kwijtscheldingsformulier samen met een van de instanties invult, moet u de volgende kopieën van de bewijsstukken meenemen:

 • spaartegoeden
 • (betaal)rekeningen
 • gegevens van de auto
 • andere vermogensbestanddelen
 • eventueel hypotheek eigen woning
 • huurspecificatie
 • beschikking huurtoeslag
 • inkomsten (loon- of uitkeringsspecificatie)
 • premie zorgverzekering
 • beschikking toeslag zorgverzekering
 • afbetalingsverplichtingen
 • alimentatie

U moet ook de verstrekte heffingskorting(en) (de voorlopige toeslag) door de Rijksbelastingdienst aan u of uw partner opgeven. Het gaat hier om de volgende heffingskortingen:

 • combinatiekorting
 • alleenstaande ouderkorting
 • aanvullende alleenstaande ouderkorting
 • algemene heffingskorting minst verdiende partner
 • jong gehandicaptenkorting (wajong).

Omdat niet elke heffingskorting tot het inkomen wordt gerekend, moet u een kopie van de beschikking van de Rijksbelasting meenemen.

Aanvraag

U vraagt de kwijtschelding binnen 6 weken aan. De gemeente beslist binnen 6 maanden op uw verzoek.

Aanpak

Om kwijtschelding van een belasting of heffing aan te vragen, heeft u nodig:

 • het aanvraagformulier
 • uw meest recente loonstrook of ander bewijs van inkomen
 • uw laatste bankafschrift
 • uw huurcontract of koop- en hypotheekakte van uw woning
 • een recent bewijs van de WOZ-waarde van uw woning

Bezwaar & beroep

U kunt in beroep gaan tegen de beslissing over de kwijtschelding. Dit moet u binnen 10 dagen doen.

Uitgelicht

Zoeken