Lees voor

Klacht over openbare ruimte indienen

U kunt bij de gemeente terecht met een klacht over een stoep of straat in uw buurt. Bijvoorbeeld als een stoeptegel los ligt. U kunt bij de gemeente een klacht indienen over:

  • afval
  • asfalt-, klinker- en onverharde wegen
  • voetpaden en fietspaden
  • pleinen, speelplaatsen, viaducten en rotondes
  • stoplichten
  • verkeersborden en -tekens
  • straatmeubilair zoals zitbanken
  • verkeersmaatregelen, zoals drempels, wegversmallingen

Formulier

Geeft u uw melding alstublieft door aan de gemeente via het meldingformulier.

Formulier melding openbare ruimte Formulier melding straatverlichting 

De gemeente streeft ernaar om uw melding zo snel mogelijk af te handelen. Het kan voorkomen dat bepaalde meldingen worden meegenomen in een planning om deze later uit te voeren (bijvoorbeeld het wegborstelen van onkruid op straat).

Bij spoed overdag 14 0528

Sommige meldingen zijn zo spoedeisend dat direct actie moet worden ondernomen, bijvoorbeeld bij gaten in wegen of bij weggeslagen putdeksels. Bel dan tijdens kantooruren met 14 0528.

Spoed buiten kantooruren

Bij spoedeisende meldingen buiten kantooruren kunt u de volgende nummers bellen:

  • spoedeisende storingen aan riool of pompgemaal: 06 - 52580756
  • spoedeisende storingen in openbaar gebied: 06 - 52580755 

Bijzonderheden

Meldingen via gemeentelijk app en andere websites

De gemeente heeft een app. Hier kunt u heel snel uw melding doorgeven. U maakt een foto, voegt de locatie en een omschrijving van de melding toe en verzendt uw melding snel en makkelijk naar de gemeente. De app is te vinden in de verschillende app stores onder de naam Gemeente Hoogeveen.

Verder neemt de gemeente ook meldingen in behandeling die worden aangeleverd via Verbeterdebuurt.nl en Buitenbeter.nl.

Wetten

Uitgelicht

Zoeken