Lees voor

Klacht over aanbesteding indienen

Heeft u als onderneming of belangenvereniging belang bij een specifieke aanbesteding van gemeente Hoogeveen en/of De Wolden en/of de Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen? En bent u het niet eens met wat er in de aanbestedingsdocumenten staat? Of bent u het niet eens over de wijze waarop de aanbesteding wordt uitgevoerd? Dan kunt u hiertegen uw klacht indienen.

Voorwaarden

Een klacht moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • De klacht heeft betrekking op een specifieke aanbesteding van gemeente Hoogeveen en/of De Wolden en/of de Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen.
  • U bent direct belanghebbende bij de specifieke aanbesteding.
  • U omschrijft duidelijk waarover u specifiek klaagt en doet een voorstel hoe dit knelpunt verholpen kan worden.
  • U voegt alle relevante aanbestedingsdocumenten (inclusief Nota van Inlichtingen) toe als bijlage(n). U kunt uitsluitend PDF-documenten toevoegen.

U krijgt van ons een bevestiging nadat uw klacht in behandeling is genomen.

Klachtenregeling

In de klachtenregeling staat hoe wij klachten bij aanbestedingen afhandelen. Deze regeling geldt voor gemeente Hoogeveen, gemeente De Wolden en de Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen.

Uitgelicht

Zoeken