Lees voor

Klacht of verzoek indienen over verkeer

U kunt een melding doen van verkeersoverlast. Denk aan lawaai, stank en drukte. Ook kunt u een verzoek indienen voor maatregelen die het verkeer veiliger maken. Bijvoorbeeld het instellen van een maximumsnelheid of een parkeerverbod. Werken de verkeerslichten niet? Ook daar kunt u een melding van maken.

De gemeente neemt maatregelen om het verkeer veiliger te maken en beter te laten doorstromen. Voorbeelden zijn:

  • drempels
  • plateaus
  • verkeerslichten
  • dertigkilometerzones

Voor wegen die in beheer zijn van het rijk, kunt u een verzoek indienen of melding doen bij Rijkswaterstaat.

Aanvraag

U dient uw klacht of verzoek in bij de gemeente. Is de weg van een provincie of de Rijksoverheid? Dien dan uw verzoek of klacht daar in.

Termijn

De gemeente beslist binnen 8 weken op uw aanvraag. De gemeente publiceert haar beslissing en stuurt deze naar u toe.

Uitgelicht

Zoeken