Lees voor

Kadastrale gegevens opvragen

Kadastrale informatie wordt uitgegeven door het Kadaster. Het Kadaster is een (rijks)register van onroerende goederen. Per gebouw of stuk grond kunt u de volgende gegevens vinden in het register:

  • rechthebbende (bijvoorbeeld eigenaar of erfpachter)
  • aard van het perceel (bijvoorbeeld huis met tuin of weiland)
  • grafische weergave en de oppervlakte van het perceel

Aanvraag

Kijk voor meer informatie op de site van het Kadaster of neem contact op met de gemeente.

Uitgelicht

Zoeken