Lees voor

Kabels en leidingen aanleggen

Alleen met toestemming van de gemeente mag u kabels en leidingen in de grond aanleggen. Toestemming is niet nodig als het om eigen grond gaat en u dit zonder machine doet.

Gebruikt u een machine voor het graven? Dan moet u ook een graafmelding doen. Dit doet u bij het Kabels en Leidingen Informatiecentrum (KLIC) van het Kadaster. Bij het Kadaster is alle informatie over de ligging van kabels en leidingen centraal opgeslagen.

Voorwaarden

De voorwaarde voor het aanleggen van een buisleiding voor gevaarlijke stoffen is:

  • volgens het bestemmingsplan is dit toegestaan, of
  • u heeft hiervoor een omgevingsvergunning gekregen

Aanvraag

Het is mogelijk om dit product online te regelen door het formulier in te vullen.

Een meldingsformulier kabelwerkzaamheden dient ingevuld te worden als u als aanbieder instemming met de voorgenomen werkzaamheden van het college van Burgemeester en Wethouders wilt hebben.

Termijn

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Uitgelicht

Zoeken