Lees voor

Jeugdhulp

Wilt u hulp bij het oplossen van problemen in uw gezin? Of zoekt u begeleiding voor uw kind met een beperking of gedragsprobleem? Dan kunt u in uw gemeente terecht bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) voor jeugdhulp en voor ondersteuning.

Het CJG werkt met professionals die gespecialiseerd zijn in het werken met jeugdigen. Jeugdhulp is voor kinderen tot 18 jaar. In sommige situaties kan dit tot 23 jaar. Samen met u en uw kind onderzoekt het CJG welke hulp het beste past.

Aanpak

  1. U neemt contact op met het CJG. Dit kan per telefoon, via 0528-233049 of per e-mail: info@cjghoogeveen.nl. 
  2. Om uw vraag zo volledig mogelijk in beeld te krijgen, sturen wij u een aanvraagformulier toe. Als wij deze van u teruggekregen hebben, plannen we een afspraak in voor een bezoek. Vindt u het lastig om de toegestuurde formulieren in te vullen of loopt u vast bij andere zaken die geregeld moeten worden bij het aanvragen van jeugdhulp? Dan kunt u hulp vragen bij MEE Drenthe. MEE Drenthe biedt onafhankelijke cliëntondersteuning en is bereikbaar via telefoonnummer 0592-303999.
  3. Eén van onze jeugd- en gezinswerkers komt bij u thuis op bezoek om uw aanvraag te bespreken.
  4. Na het huisbezoek volgt het besluit over de vraag of uw kind gebruik kan maken van jeugdhulp, welke hulp dit dan betreft en in welke vorm dit wordt toegekend. Dit besluit wordt vastgelegd in een zogenaamde beschikking. U ontvangt deze beschikking samen met het gespreksverslag.

Als uw kind in aanmerking komt voor jeugdhulp, kunt u kiezen:

  • u regelt zelf deze jeugdhulp en ontvangt hiervoor een persoonsgebonden budget (PGB)
  • de gemeente regelt de jeugdhulp en u ontvangt deze zorg in natura (ZIN).

Over deze keuze en meer informatie leest u in de folder Jeugdhulp.

Uitgelicht

Zoeken