Lees voor

Inrit over water aanleggen

Voor het maken van een inrit over water heeft u een omgevingsvergunning nodig. U wilt bijvoorbeeld een inrit maken van uw garage naar de weg. Deze inrit loopt dan over een watergang of sloot.

De vergunning wordt door de gemeente of het waterschap (een onderdeel van de overheid dat verantwoordelijk is voor het water in een gebied) uitgegeven.

Het is verboden zonder omgevingsvergunning:

  • een inrit over water te maken vanaf de weg;
  • gebruik te maken van de weg voor het maken van een inrit over water, bijvoorbeeld een verlaging van het trottoir; of
  • een bestaande inrit over water te veranderen.

Voor meer informatie over de gemeentelijke vergunning kijkt u bij het product Inritvergunning, vergunning.

Kosten

Als u een omgevingsvergunning aanvraagt, dan betaalt u meestal niet alleen de kosten voor de omgevingsvergunning. Vaak brengt de gemeente ook plankosten in rekening. Dit zijn kosten voor voorbereiding van en toezicht op de aanleg van voorzieningen. Bijvoorbeeld groenvoorzieningen, nieuwe wegen of het dempen van sloten. Er geldt een landelijk maximum voor plankosten. Ook is er een rekenmodel waarmee de gemeente de plankosten bepaalt.

Aanvraag

Online regelen

U vraagt de omgevingsvergunning aan bij het Omgevingsloket Online (OLO).

Houd uw DigiD gebruikersnaam en wachtwoord bij de hand.

Termijn

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

Uitgelicht

Zoeken