Lees voor

Individuele studietoeslag

De individuele studietoeslag is bedoeld voor mensen die een opleiding volgen en door een beperking niet in staat zijn om zelfstandig het minimumloon te verdienen.

Voorwaarden

U kunt mogelijk in aanmerking komen voor een individuele studietoeslag als u:

  • in de gemeente Hoogeveen woont
  • op de datum van de aanvraag 18 jaar bent
  • recht heeft op studiefinanciering of een tegmoetkoming in de onderwijsbijdrage en schoolkosten
  • geen in aanmerking te nemen vermogen heeft
  • door een beperking niet in staat bent om zelfstandig het wettelijk minimumloon te verdienen, maar u wel mogelijkheden heeft om werk te verrichten. Het UWV stelt vast of er een beperking is.

Termijn

De gemeente neemt binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag een besluit. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

Uitgelicht

Zoeken