Lees voor

Individuele inkomenstoeslag aanvragen

De individuele inkomenstoeslag is een geldbedrag voor mensen die minimaal 36 maanden op bijstandsniveau hebben moeten leven. Deze toeslag is belastingvrij en wordt 1 keer per 12 maanden uitbetaald.

Als uw situatie niet verandert, kunt u na 12 maanden weer in aanmerking komen voor deze toeslag. Stuur uw aanvraag op tijd in. Individuele inkomenstoeslag kan niet met terugwerkende kracht worden toegekend.

Voorwaarden

  •     U bent 21 jaar of ouder.
  •     U krijgt nog geen AOW.
  •     U heeft geen zicht op een beter inkomen.
  •     Uw vermogen is op bijstandsniveau.

Termijn

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Uitgelicht

Zoeken