Lees voor

Hulp bij geldzaken en schulden

De gemeente Hoogeveen helpt u op het gebied van financiën en schuldproblemen. We denken met u mee over hoe de schuldproblemen het beste aangepakt kunnen worden.

We kunnen bijvoorbeeld advies geven over hoe de inkomsten en uitgaven in balans gebracht kunnen worden of een verwijzing voor een schuldregeling of budgetbeheer geven. Als bij financiële problemen voor u bijvoorbeeld een schuldregeling de oplossing is, werkt de gemeente hiervoor samen met de Gemeentelijke Kredietbank (GKB) in Assen.

Daar waar nodig kan de gemeente ook andere hulpverlening inschakelen om tot oplossingen te komen die passen bij u en uw situatie. Deze aanpak heet integrale schuldhulpverlening. De gemeente werkt hiervoor samen met vrijwilligersorganisaties die verbonden zijn in het Loket Geldzaken.

Het voordeel van de vrijwilligersorganisaties is dat zij erg laagdrempelig zijn en over het algemeen veel tijd en aandacht kunnen besteden aan inwoners met schulden of financiële problemen. Deze vorm van hulpverlening kan bovendien ook worden ingeschakeld naast de schuldhulpverlening vanuit de GKB.

Hierbij is het uitgangspunt dat u zelf verantwoordelijk bent voor de verbetering van uw situatie. Wij nemen uw problemen niet over, maar bieden u wel dienstverlening op maat.

Voorwaarden

Iedereen vanaf 18 jaar die financiële problemen heeft, kan hulp aanvragen, maar voor jongeren en ondernemers geldt een andere situatie. Wij vragen van u dat u:

 • gemotiveerd bent om verbetering in uw situatie te brengen,
 • afspraken nakomt,
 • in het geval van schulden geen nieuwe schulden maakt,
 • alle middelen ter beschikking stelt voor het betalen van uw schulden; zo moet u bijvoorbeeld misschien uw auto verkopen om uw schulden af te lossen en uw maandelijkse uitgaven naar beneden te brengen.

Kosten

Als naar het oordeel van de gemeente ondersteuning of hulpverlening noodzakelijk is, is deze gratis. Alleen in het geval van budgetbeheer of beschermingsbewind kunnen wij van u een eigen bijdrage vragen. Dit is afhankelijk van uw inkomen.

Aanvraag

U kunt zich bij de gemeente aanmelden voor ondersteuning bij financiële problemen of schulden.

Dit kan via het digitale formulier, maar u kunt ook bellen op 14 0528 (tijdens kantoortijden) of e-mailen via schuldhulpverlening@hoogeveen.nl.

Ook is het mogelijk om zonder afspraak binnen te lopen in het Werkplein aan het Dekkerplein 1 te Hoogeveen. Dit kan van maandag tot en met vrijdag van 9:00 tot 13:00 uur en donderdag de gehele dag onder kantoortijden.

Procedure aanvraag

Nadat u zich heeft aangemeld, maakt de gemeente met u binnen twee weken een afspraak voor een intakegesprek. Als er sprake is van een crisissituatie, kan een gesprek binnen 3 werkdagen na aanmelding plaatsvinden.

Bij de intake beoordeelt de gemeente of u in aanmerking komt voor hulpverlening. Deze beoordeling bestaat uit:

 • welke financiële problemen u heeft,
 • is er sprake van dreigende schulden of zijn er al schulden,
 • of de gemeente de juiste organisatie is die u kan helpen of dat bijvoorbeeld een vrijwilligersorganisatie vanuit het Loket Geldzaken u beter kan helpen,
 • de inventarisatie van uw inkomen, vermogen, vaste lasten, huishoudgeld en schulden,
 • het onderscheiden van de soorten schulden,
 • de berekening van uw aflossingscapaciteit.

Hoe lang duurt het?

Tussen het moment van de aanvraag en de uiteindelijke oplossing zal enige tijd verstrijken. U moet wel de vaste maandelijkse lasten blijven betalen. Dat voorkomt dat de schulden onnodig oplopen. Ook moet de schuldeiser de hulpverlenende instantie de tijd geven om een schuldhulpverleningsplan op te stellen.

Meenemen

Bij uw intakegesprek neemt u in ieder geval het volgende mee:

 • Identiteitsbewijzen (paspoort of ID-kaart) van u en uw eventuele partner.
 • Bewijs van de burgerservicenummers van u en uw eventuele partner.
 • Persoonsgegevens (naam, leeftijd en burgerlijke staat) van alle gezinsleden.
 • Bewijzen van het inkomen en vermogen (salaris/uitkeringsspecificaties, bankafschriften, toekenning huurtoeslag, toekenning kinderbijslag, arbeidscontracten, alimentatie enzovoort) over de laatste 3 maanden van u en alle gezinsleden.
 • Bewijzen van de schulden (contracten, rekeningen, brieven van deurwaarders en incassobureaus enzovoort) van alle gezinsleden.
 • Gegevens over eventuele andere hulpverlenende instanties.

Jongeren

Een persoon jonger dan 18 jaar kan alleen een verzoek voor schuldhulpverlening doen als hij/zij zich laat vertegenwoordigen door één van de ouders of een voogd. De ouder of voogd is dan de wettelijke vertegenwoordiger en is bevoegd om geldzaken voor de jongere te regelen.

Bij het Centrum voor Jeugd en Gezin kunnen jongeren tot 18 jaar informatie en advies krijgen over geldzaken of bij financiële problemen.

Ondernemers

Ondernemers hebben verschillende mogelijkheden bij financiële problemen. Zo kunt u schuldhulpverlening vragen bij uw boekhouder of administratiekantoor, een advocaat, banken of het Instituut Midden en Kleinbedrijf. Ook kunt u mogelijk een beroep doen op bijstandsverlening voor zelfstandigen (Bbz).

Als u niet voor Bbz in aanmerking komt, kunt u bij financiële problemen informatie en advies krijgen van de gemeente. Indien noodzakelijk kan de gemeente aan zelfstandigen zonder personeel (zzp-ers) naast informatie en advies ook budgetbegeleiding aanbieden.

Aanvullende informatie

Gemeentelijke regelgeving

Schuldhulpverlening

Tips

Vindt u het lastig om aan het eind van de maand uit te komen? Of ligt u wakker omdat u financiële zorgen heeft? Of heeft u geld over? Dan kunnen de geldplannen van Startpunt Geldzaken u helpen.

Uitgelicht

Zoeken