Lees voor

Hergebruik van overheidsinformatie aanvragen

Wilt u informatie van de gemeente hergebruiken? Dien dan een verzoek in bij de gemeente.

Gemeentes zijn verplicht om hergebruik van hun informatie mogelijk te maken. Iedereen mag bij de gemeente een verzoek om informatie voor hergebruik indienen. Bijvoorbeeld voor een app die geografische informatie bevat. U mag de informatie ook voor een ander doel gebruiken dan waarvoor de informatie eigenlijk bedoeld was. Uw doel mag commercieel of niet-commercieel zijn.

Voorwaarden

Iedereen kan een verzoek om hergebruik van informatie indienen. De gemeente moet dit verzoek toewijzen, behalve als het gaat om:

  • informatie die niet openbaar is op grond van de wet
  • informatie waarvan anderen dan de gemeente de rechten hebben (bijvoorbeeld auteursrechten of informatie van een publieke omroep)
  • informatie van onderwijs- en onderzoeksinstellingen
  • informatie die openbare persoonsgegevens bevat die niet voor hergebruik bedoeld zijn (bijvoorbeeld informatie over personen die in registers zijn opgenomen)
  • informatie van andere culturele instellingen dan musea en bibliotheken
  • gedeelten van documenten die alleen logo’s, wapens of medailles bevatten

Aanvraag

Dien uw verzoek in bij de gemeente.

Termijn

De gemeente beslist binnen 4 weken over uw verzoek. Deze periode kan nog een keer verlengd worden met 4 weken. De gemeente kan de termijn ook verlengen als andere belanghebbenden hun zienswijze naar voren mogen brengen. Als met het verzoek wordt ingestemd, stuurt de gemeente de informatie zo snel mogelijk naar u toe

Aanpak

Om hergebruik van overheidsinformatie aan te vragen, geeft u door:

  • waarover u informatie wilt hebben
  • welke documenten u opnieuw wilt gebruiken
  • hoe u de informatie wilt ontvangen

De gemeente biedt de informatie zoveel mogelijk in herbruikbare vorm aan. Dit betekent dat de gegevens leesbaar zijn voor verschillende apparaten en systemen. Bij voorkeur worden open standaarden en formaten gebruikt.

Uitgelicht

Zoeken