Lees voor

Grafuitgifte

De gemeente heeft graven op de gemeentelijke begraafplaats. Iedere inwoner kan een graf 'huren'. Hiervoor vraagt u grafrechten aan.

Er zijn meerdere soorten graven, zoals:

  • een particulier graf 
  • een algemeen graf
  • een nis/kelder voor een urn

Er zijn ook bijzondere begraafplaatsen. Een bijzondere begraafplaats ligt op privéterrein en is bijvoorbeeld van een kerk, stichting of particulier.

Bij overlijden van een familielid, dient u direct contact op te nemen met de uitvaartvereniging of de verzekeringsmaatschappij. De medewerkers van deze ondernemingen helpen u verder.

Voorwaarden

Tien jaar

U kunt bij de gemeente een graf 'huren' voor een periode van tien jaar. Verlenging van deze termijn is steeds mogelijk. Eigenlijk huurt u het graf dus. U kunt geen graf 'vooruit huren', dus reserveren zonder dat er meteen een begraving plaatsvindt.

Hoogeveen heeft twee soorten graven: algemene en particuliere graven.

Algemeen graf

Iedereen heeft recht op een algemeen graf voor een periode van tien jaar. Dit recht kan niet verlengd worden. Nabestaanden mogen dit graf, binnen bepaalde grenzen, voorzien van een staand gedenkteken. In een algemeen graf kan maar één persoon worden begraven.

Particulier graf

In Hoogeveen, Elim, Fluitenberg Hollandscheveld, Pesse, Stuifzand en Tiendeveen mogen in een particulier graf maximaal twee overledenen worden begraven. In Nieuwlande en Nieuweroord maximaal één.

Kosten

Grafrecht

Omschrijving

Tarief 2019

Particulier graf (voor het stoffelijk overschot van 1 persoon van 12 jaar en ouder) € 1043,00
Particulier graf (voor maximaal 2 stoffelijke overschotten van personen van 12 jaar en ouder) € 1490,00
Particulier galerijgraf (voor het stoffelijk overschot van 1 persoon) op begraafplaats Zevenberg € 745,00
Particulier graf (kinderen beneden 12 jaar) € 522,00
Meerdere asbussen in een urnennis € 792,00
Meerdere asbussen in een urnenkelder € 792,00
Bevoegdheid stichten enkele grafkelder € 948,00
Bevoegdheid stichten dubbele grafkelder € 1896,00
Verhoging rechten als nabestaanden zelf een graf uitzoeken op begraafplaats Zevenberg € 211,00
Verhoging rechten als nabestaanden zelf een urnennis of urnenkelder uitzoeken op begraafplaats Zevenberg. € 82,00
Verlenging grafrecht particulier graf met minimaal 1 jaar (stoffelijk overschot 1 persoon van 12 jaar of ouder) per jaar € 104,30
Verlenging grafrecht particulier graf met minimaal 1 jaar (stoffelijke overschotten van 2 personen van 12 jaar of ouder) per jaar € 149,00
Verlenging grafrecht particulier graf met minimaal 1 jaar (stoffelijk overschot van een kind beneden 12 jaar) per jaar € 52,20
Verlenging recht urnennis met minimaal 1 jaar per jaar € 79,20
Verlenging recht urnenkelder met minimaal 1 jaar per jaar € 79,20
Verlenging galerijgraf, bestemd voor één stoffelijk overschot op begraafplaats te Fluitenberg € 74,50

Indien later dan 10 jaar van het 20-jarig grafrecht of 20 jaar van het 30-jarig recht een volgend stoffelijk overschot wordt bijgezet, dan wordt naar tijdsevenredigheid het uitsluitend recht tot verlenging over 10 jaren geheven. Per jaar wordt een recht geheven:

a. Bestemd voor 1 stoffelijk overschot

b. Bestemd voor maximaal twee stoffelijke overschotten

 

 

€ 104,30

€ 149,00

Inschrijven of overboeken particuliere of algemene graven; verstrekken duplikaatakte particuliere/algemene graven € 12,00
Overschrijven graf, urnennis of -kelder, waarvan het recht vervallen is aan de gemeente € 61,00

Het recht tot het doen begraven en begraven houden of het doen bijzetten en bijgezet houden voor een periode van 10 jaar. Het is mogelijk om de termijn van 10 jaar met een veelvoud van 10 jaar te verlengen. De kosten zijn dan het bedrag van 10 jaar keer het veelvoud.

Begraafrecht

Voor het doen begraven van een stoffelijk overschot:

Omschrijving

Tarief 2019

persoon van 12 jaar of ouder € 622,00
kind (tot 12 jaar) € 311,00
bijzetten van een asbus € 122,00
het verstrooien van as op de aangewezen plaats in Hoogeveen € 122,00
het begraven van een persoon van 12 jaar of ouder op een buitengewoon uur op zaterdag (toeslag) € 466,50
het begraven van een kind (tot 12 jaar) op een buitengewoon uur op zaterdag (toeslag) € 233,25
het bijzetten van een asbus of het verstrooien van as op de aangewezen plaats in Hoogeveen op een buitengewoon uur op zaterdag (toeslag) € 91,50

Voor het begraven van levenloos geboren of kort na de geboorte overleden zuigelingen van een meervoudige geboorte die in één kist of urn worden begraven of bijgezet, is het begraafrecht eenmaal verschuldigd, terwijl geen recht verschuldigd is voor het begraven van stoffelijke overschotten van kinderen die, levenloos geboren of kort na de geboorte overleden, in één kist met hun overleden moeder worden begraven.

De tijden die gelden als buitengewone uren zijn vastgesteld in de Verordening begraafplaatsen 2009.

Recht voor het lichten en herbegraven/bijzetten van stoffelijke overschotten

Omschrijving

Tarief 2019

Voor het lichten van een stoffelijk overschot van een persoon van 12 jaar en ouder € 749,00
Voor het lichten van een stoffelijk overschot van een persoon van 0 tot 12 jaar € 374,50
Voor het lichten van een asbus € 70,00

 

Recht voor het aanbrengen van voorwerpen/beplantingen

Omschrijving

Tarief 2019

Het verkrijgen van de bevoegdheid voor het plaatsen van voorwerpen of beplantingen op een graf, urnengraf of urnennis bedraagt € 200,00

 

Aanpak

Meestal doet de begrafenisondernemer de aanvraag voor een graf. U kunt dit ook zelf doen.

Zo vraagt u een graf aan bij de gemeente. U geeft de volgende gegevens door:

  • uw naam en adres
  • de naam van de overledene
  • waar en wanneer de overledene is geboren
  • waar en wanneer de overledene is overleden
  • waar en wanneer de overledene wordt begraven of gecremeerd
  • termijn van uitgifte
  • de grafgegevens

Bezwaar & beroep

De uitgifte van een graf lijkt op een verkoop- of huurovereenkomst. U kunt daarom geen bezwaar maken tegen de beslissing van de gemeente over de plek waar het graf komt te liggen. 

Uitgelicht

Zoeken