Lees voor

Grafonderhoud uitbesteden aan gemeente

De gemeente zorgt voor het onderhoud van de gemeentelijke begraafplaats. Zo blijven de paden netjes en toegankelijk. De graven en de grafstenen moet u zelf onderhouden. De gemeente kan dit ook voor u doen. U betaalt dan wel een jaarlijkse vergoeding aan de gemeente.

Kosten

Het onderhoud van de aangebrachte voorwerpen of beplantingen kan aan de gemeente worden overgedragen. Per jaar bedragen de kosten voor:

Omschrijving 

Tarief 2019

Zerk, grafsteen of gedenkteken

€ 30,00

Rand, waarbinnen kiezel om een enkel graf

€ 40,00

Rand, waarbinnen kiezel om een dubbel graf

€ 57,00

Rand, waarbinnen tegels/dekplaat om een enkel graf

€ 32,00

Rand, waarbinnen tegels/dekplaat om een dubbel graf

€ 45,00

Beplanting (binnen een rand)

€ 40,00

Rand met afdekplaat enkel graf

€ 27,00

Rand met afdekplaat dubbel graf

€ 38,00

Urnennissen € 28,00

(onder onderhoud wordt niet verstaan vernieuwing of herstel, maar wel verfwerk en geringe reparaties)

De kosten voor het onderhoud kunnen ook voor 20 jaar worden afgekocht door in één keer vijftien maal het jaarlijks bedrag te betalen. Hetzelfde geldt voor de verlengingsperioden. Dan wordt 7 maal het jaarlijks bedrag gerekend voor een periode van 10 jaar.

Aanvraag

U kunt een aanvraag indienen bij de gemeente.

Uitgelicht

Zoeken