Lees voor

Grafrechten verlengen, overschrijven of afstaan

Een graf op een gemeentelijke begraafplaats huurt u voor een bepaalde tijd. Als deze tijd voorbij is, kunt u het verlengen. U kunt ook afstand doen van uw rechten. U verlengt het recht dan niet. Hiervoor moet u bij de gemeente een afstandsverklaring inleveren. 

Is de rechthebbende van het graf overleden? Dan moet u het recht overschrijven naar een familielid. Gebeurt dit niet, dan krijgt de gemeente het recht.

Voorwaarden

U moet het verzoek tot overschrijving binnen 1 jaar na het overlijden van de rechthebbende doen. 

Kosten

Omschrijving

Tarief 2019

Inschrijven of overboeken van eigen graven, eigen urnenkelders en of -nissen

€ 12,00

Inschrijven of overboeken van graven, urnenkelders en of -nissen waarvan het grafrecht is vervallen aan de gemeente

€ 61,00

Afstandsverklaring

gratis

Aanvraag

Dien het verzoek tot overschrijving in bij de gemeente. Ook de afstandsverklaring moet u indienen bij de gemeente. 

Aanpak

U moet het verzoek tot overschrijving schriftelijk indienen. 

Uitgelicht

Zoeken